Inauguracja w Społecznej

Wyjątkową oprawę miała tegoroczna inauguracja roku szkolnego Zespołu Szkół Społecznych w Chełmie.

 

Uroczystość zorganizowano w Chełmskim Domu Kultury. Rodzice i goście podziwiali uczniów i nauczycieli w spektaklu pt. „Ku pokrzepieniu serc”, będącym hołdem dla Henryka Sienkiewicza w setną rocznicę śmierci pisarza. Występ nagrodzono gromkimi brawami. Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klasy pierwszej Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Chełmie. (mo)