Indeks za historię

Patryk Gąsior, uczeń I LO im. S. Czarnieckiego, został laureatem ogólnopolskiego Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” fundacji SHALOM i zdobył indeks Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyróżniony zdobywca indeksu swoją pracę poświecił rodzinie Iwry: Tania i Izaak Iwry byli lekarzami angażującymi się w życie społeczno – kulturalne, zaś Mordechaj Iwry to wybitny działacz społeczny i polityczny, radny Chełma i obrońca najuboższych. W finale ustnym konkursu uczestniczyła też Kamila Siedlecka, która opisała dzieje społeczności żydowskiej z Wojsławic, tytułując swoją pracę „Od frankistow do faszystów”. Uczestników finału konkursu przygotowała Anna Popielewicz. (opr. mo)