Indywidualne konta do rozliczeń

W związku z sytuacją epidemiczną oraz koniecznością usprawnienia pracy urzędu, w gminie Kraśniczyn od stycznia uruchamiane są indywidualne konta bankowe mieszkańców.

– Aby usprawnić ewidencję dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, opłat za wodę i ścieki oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, dla każdego podatnika zostaną utworzone w Banku Spółdzielczym w Kraśniczynie indywidualne numery kont – poinformowała Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn.

Gmina podpisała już stosowną umowę z Bankiem Spółdzielczym. Koszt funkcjonowania systemu indywidualnych kont sfinansuje samorząd. Za opłaty wnoszone przez mieszkańców Bank naliczy opłatę w przypadku wpłaty gotówkowej w wysokości 1 zł od każdej wpłaty, a w przypadku regulowania należności z konta bankowego w sposób tzw. bezgotówkowy bank nie pobiera żadnych opłat.

– Informacje z indywidualnymi numerami kont zostaną przekazane mieszkańcom w najbliższym terminie. Jednocześnie nie będzie już możliwości regulowania należności w kasie urzędu. W dalszym ciągu mieszkańcy będą mogli realizować swoje należności u sołtysów – dodaje wójt. (k)