Inkubator ma prezesa

Ewelina Malec, pracownica Starostwa Powiatowego w Świdniku, została prezesem Inkubatora Lotniczego. Zadaniem powołanej do życia kilka miesięcy temu powiatowej spółki ma być m.in. stworzenie systemu grantowego, z którego korzystać będą mogli lokalni przedsiębiorcy.
Inkubator Lotniczy to spółka, która powstała na bazie Świdnickiego Inkubatora Lotniczego – projektu, na który powiat kilka lat temu otrzymał dotację z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.
– Projekt został zrealizowany i rozliczony, a jego cele osiągnięte, ale nie chcieliśmy, by jego „kapitał” został zaprzepaszczony. Pojawił się więc pomysł na spółkę, która utrzymałaby trwałość projektu, a w dodatku pozwoliłaby stworzyć coś jeszcze. Doszliśmy do wniosku, że ze zdobytych doświadczeń można by skorzystać po to, aby stwarzać sprzyjające możliwości naszym przedsiębiorcom – mówi starosta powiatu świdnickiego, Dariusz Kołodziejczyk.
Głównym zadaniem Inkubatora ma być utworzenie systemu grantowego, z którego mogliby korzystać lokalni przedsiębiorcy.
– Rozmawiamy z przedstawicielami kapitału amerykańskiego, którzy chcą u nas inwestować. Liczymy też na środki na rozwój z Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie jesteśmy na etapie rejestrowania spółki w sądzie. Spółka ma już swojego prezesa. Została nim pani Ewelina Malec z referatu Gospodarki Nieruchomościami. Funkcję prezesa póki co pełni w ramach wolontariatu i nie otrzymuje za to dodatkowego wynagrodzenia. Mam nadzieję, że w lipcu będziemy mogli ruszyć z naszą działalnością.
Zadaniem spółki, oprócz pośrednictwa w zdobywaniu grantów dla lokalnych firm, będzie także utrzymanie obiektów powiatowych. Jak mówi starosta, pozwoli to zdywersyfikować koszty.
– Marzy mi się też, aby kiedyś w ramach spółki działał wydział infrastruktury drogowej. To również pozwalałoby przynieść oszczędności. Na razie nie chcemy w tę spółkę zbyt dużo inwestować – dodaje starosta. (W)