Integracja w IV LO z sukcesem

W IV LO wszyscy uczniowie posiadający orzeczenia zdali maturę na wysokim poziomie. Jedna z uczennic uzyskała wynik 100% z języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Jest to wielki sukces uczniów i nauczycieli.
IV Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. dr J. Młodowskiej w Chełmie jest jedną z nielicznych placówek, nie tylko w województwie ale w całym kraju, która podjęła się w liceum pracy z młodzieżą o bardzo różnych potrzebach edukacyjnych, różnych dysfunkcjach, ograniczeniach zdrowotnych. O tym, że integracja w szkole jest potrzebna, wiedzą wszyscy, ale tylko nieliczni na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej decydują się na pracę, w której uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zmagają się na co dzień z materiałem programowym szkoły średniej i przygotowują się do egzaminu maturalnego. Wspomniany egzamin jest dla uczniów dużym przeżyciem, często związanym z presją i stresem, który paraliżuje, a dla młodzieży wrażliwej, o specjalnych potrzebach, jest czymś, co bardzo intensywnie przeżywają. Jak wiemy, matura zatem czasem „wypada” różnie, czasem poniżej możliwości ucznia, mimo włożonego wysiłku i rzetelnej pracy. Często uczniowie o różnych ograniczeniach wymagają tej pracy więcej – i od nauczycieli, i od siebie. Nie zawsze uda się im na tyle pokonać bariery zdrowotne, żeby do egzaminu maturalnego przystąpić albo zdać go z sukcesem. Tego właśnie zawsze boją się nauczyciele, pedagodzy wspomagający, wychowawcy pracujący w IV LO. Tym bardziej cieszy tegoroczny sukces wszystkich maturzystów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy zdali egzamin maturalny z satysfakcjonującymi, a nawet świetnymi wynikami i myślą o dalszej drodze edukacyjnej, tym razem już na wyższych uczelniach.
– Trzyletnia praca młodzieży i nauczycieli przyniosła wspaniały efekt. Często szukaliśmy różnych metod, rozwiązań, żeby dotrzeć do każdego ucznia, w szczególności do tych, którzy z różnych względów mają utrudnioną drogę do edukacyjnego sukcesu. Pomaga nam w tych zmaganiach doświadczenie, ciągłe doskonalenie się, wprowadzenie tutoringu jako nowoczesnej metody edukacji, nowoczesny sprzęt do pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rodzice, w których zawsze mamy oparcie i przede wszystkim pasja, z jaką pracujemy naszymi uczniami. Wiemy, że chcą kontynuować naukę na takich kierunkach studiów jak filologia polska, historia, filologia angielska, psychologia biznesu, administracja. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i ich rodzicom. Wierzymy, że dla tych młodych ludzi dobre wykształcenie jest często tak naprawdę jedynym sposobem na znalezienie swojego miejsca w świecie, na samodzielność, niezależność. Jeszcze bardziej cieszy nas, uśmiech, satysfakcja naszych uczniów i fakt, że tak dobry wynik egzaminu maturalnego daje im prawdziwe skrzydła, które przecież pomogliśmy im zdobyć – mówią nauczyciele z „Czwartego”. (red)