Inteligentny Świdnik

Miasto Świdnik znalazło się w gronie nominowanych do nagrody Smart City. Konkurs ten ma na celu popularyzację osób i przedsięwzięć przyczyniających się do budowy tzw. „inteligentnych miast”. Świdnik został doceniony za działania w zakresie ochrony środowiska.


W Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Smart City 2017. Wśród miast nominowanych do tej nagrody znalazł się również Świdnik.
– Wyróżnienia w ramach konkursu kierowane były do przedstawicieli sektora biznesowego i administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast – wyjaśnia Karol Łukasik, rzecznik świdnickiego ratusza.
Świdnik został nominowany do nagrody w kategorii „Smart City do 100 tys. mieszkańców” za kompleksowe działania wykorzystujące nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska.
– W ramach tych działań w 2017 roku miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 29 mln zł na rozbudowę systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych – mówi zastępca burmistrza Michał Piotrowicz, reprezentujący miasto podczas gali. – Pozwoli to na ukończenie kosztownego przedsięwzięcia realizowanego przez miasto etapami od kilku lat. Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
W ramach projektu zostanie wybudowany kolektor odprowadzający wody deszczowe, oczyszczalnia odprowadzanej wody oraz zbiornik retencyjny. Miasto przygotowuje również „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Świdnik”, który wskaże, na jakie zagrożenia klimatyczne narażone jest miasto i jak tym zagrożeniom przeciwdziałać.
Głównej nagrody niestety nie zdobyliśmy (pokonało nas Jaworzno), ale – co podkreślają urzędnicy – już sama nominacja do tytułu to znaczące wyróżnienie i dodają, że do jej zdobycia przyczynił się również zakup eko-patrolu, który od ubiegłego roku kontroluje miejskie ulice i sprawdza jakość powietrza. W ramach walki ze smogiem w mieście zainstalowano również stacje kontroli powietrza, dzięki którym mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzić poziom szkodliwych pyłów.
– Główną ideą podjętych przedsięwzięć jest poprawa jakości życia mieszkańców Świdnika oraz troska o ich zdrowie. Priorytetowo są traktowane działania adaptacyjne do zmian klimatu mające na celu zapewnienie dogodnych warunków dla społecznego oraz gospodarczego rozwoju miasta – mówi burmistrz Waldemar Jakson. (opr. w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here