Internet przemienił człowieka

Już po raz 46. Koło Studentów Socjologii KUL Jana Pawła II zorganizowało Dni Społeczne. Tym razem dwudniowa konferencja odbyła się pod tytułem „Homo Interneticus? Człowiek (w) sieci”.
Sala Obrad Rady Wydziału KUL była wypełniona zainteresowanymi tematem. 28 marca odbywały się wykłady, a następnego dnia warsztaty.
– „Homo Interneticus” to niezwykle ważny temat, bo mówimy o bezpieczeństwie, tożsamości, więziach społecznych, ponieważ one są teraz w inny sposób praktykowane – wyjaśniają dr hab. Wioletta Szymczak, dyrektor Instytutu Socjologii KUL oraz Paweł Gutt, prezes Koła Studentów Socjologii KUL, organizatorzy tegorocznych Dni Społecznych.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Stanisław Fel, dziekan Wydziału Nauk Społecznych.
Dr Piotr Mamcarz, jeden z prelegentów, podkreślał, że powstanie nowych technologii może przynosić nie tylko korzyści, ale i negatywne skutki. Zwłaszcza dotyczy to osób młodych, które dopiero szukają akceptacji, przyjaźni, miłości. Powszechna retoryka „hejtu”, a także rodzaj znieczulicy w „sieci” może prowadzić do obniżenia samooceny, poczucia zagubienia, depresji, a nawet do myśli samobójczych. Negatywną rolę odgrywają też brutalne filmy, gry, itp.
Drugiego dnia mgr Patrycja Gas poprowadziła warsztaty dotyczące kompetencji międzykulturowych w sieci.
– Można uznać, że to najważniejsze kompetencje XXI wieku. Można je rozwijać na trzech poziomach: po pierwsze poprzez poznanie danej kultury, po drugie: poprzez zrozumienie stereotypów. I na poziomie praktycznym, poprzez symulacje i wykorzystywanie zdobytych umiejętności w praktyce, żeby móc współpracować i dobrze się komunikować z naszymi partnerami – wyjaśnia mgr Patrycja Gas.
Joanna Niećko