Inwestują w wodociąg i ścieki

Samorząd województwa lubelskiego podzielił unijne dotacje na inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. Część środków trafi do gminy Krasnystaw, gdzie w ciągu dwóch lat mają być zrealizowane dwa ważne zadania. Chodzi o budowę sieci wodociągowej, zasilającej miejscowość Białka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krupiec.

Szacuje się, że obydwie inwestycje mogą kosztować prawie 1 mln 200 tys. zł, z czego ponad 615 tys. zł wyniesie dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze te powinny wystarczyć na pokrycie ponad 60 procent kosztów kwalifikowalnych projektu. Na razie mieszkańcy Białki korzystają z ujęcia wody, należącego do Małopolskiej Hodowli Roślin, która prowadzi miejscową stadninę. – Lokalizacja ujęcia ma wpływ na jakość wody, którą chcemy zdecydowanie poprawić, ale by tak się stało trzeba wybudować fragment sieci, który pozwoli przełączyć Białkę do ujęcia wody w Niemienicach – tłumaczy wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Z kolei problemy ze ściekami mają lokatorzy bloków w miejscowości Krupiec, które należą do Wspólnoty Mieszkaniowej „Chaber”. Jak wyjaśnia wójt, nieczystości z ich mieszkań są odprowadzane do oczyszczalni ścieków, należącej do spółki „Elewarr”, która wygasza ten obiekt. Stąd konieczność budowy gminnej oczyszczalni. W imieniu gminy obydwie inwestycje będzie realizować Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy, potwierdzającej przyznanie dotacji z PROW i opracowanie dokumentacji przetargowej. Planowane prace mają być wykonane w latach 2021 – 2022. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here