Inwestycje za 240 mln zł

Na początku maja, na wniosek rady dzielnicy Za Cukrownią, rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące kluczowych inwestycji dla tej dzielnicy. Mowa o przyszłym dworcu autobusowym przy ul. Dworcowej i przedłużeniu ulicy Lubelskiego Lipca `80, czyli tzw. Trasy Zielonej.


Zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta konsultacje potrwają miesiąc. Rozpoczną się 4 maja. Prowadzone będą w trybie zbierania elektronicznych wniosków z uwagami na adres: konsultacje@lublin.eu. Merytoryczne spotkanie przewidziano na 23 maja o godz. 17 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul Krochmalnej 29. Jeśli pojawi się więcej problemów, przewidziane będą kolejne.
– Wniosek dotyczy dwóch inwestycji, które dotyczą naszej dzielnicy. Zwłaszcza duże jest zainteresowanie przedłużeniem Trasy Zielonej. Temat nie może zostać marginalizowany. Cieszymy fakt, że konsultacje zapowiedziano wcześniej – mówi Lidia Kasprzak-Chachaj, przewodnicząca rady dzielnicy Za Cukrownią.
Wydłużenie ul. Lubelskiego Lipca `80 spowoduje zmianę dzisiejszego układu drogowego, zwłaszcza ulic Dzierżawnej i Ciepłej. Mieszkańcom zaproponowane zostaną mieszkania zastępcze lub wypłaty odszkodowań z powodu wywłaszczeń pod inwestycję drogową.
Budowa dworca pochłonie, według wstępnych szacunków ok. 190 milionów złotych, przedłużenie Lubelskiego Lipca `80 – ok. 50 mln zł. BCH