Inwestycje do oceny

Aż 140 wniosków wpłynęło do magistratu w ramach IV edycji chełmskiego budżetu obywatelskiego. Teraz zostaną one poddane ocenie merytorycznej. Głosowanie odbędzie się w październiku.

Przez niemal półtora miesiąca można było składać propozycje zadań inwestycyjnych, które mają szansę znaleźć się w przyszłorocznym budżecie miasta. W tym roku po raz pierwszy także elektronicznie za pośrednictwem nowej strony internetowej. Jak się okazuje, to rozwiązanie przypadło mieszkańcom do gustu.
– 70 procent wniosków zostało złożonych przez Internet – mówi Roland Kurczewicz pełnomocnik prezydenta Chełma. – Jest ich aż 98. Pozostałe 42 wpłynęły do urzędu w wersji papierowej. Świadczy to o tym, że nasza nowa platforma internetowa się sprawdza. Mieszkańcy mogą dzięki niej zaoszczędzić dużo czasu, gdyż nie muszą już osobiście przynosić formularzy. Sądzimy, że podobnie będzie podczas wyboru projektów. Głosowanie również dostępne będzie przez Internet.
Choć w poprzedniej edycji złożonych wniosków było więcej, to jednak znaczna ich część dotyczyła takich samych zadań. W tym roku, z uwagi na fakt, iż zgłoszone propozycje można było podejrzeć na stronie internetowej, takie sytuacje występują na niewielką skalę. Dlatego ogólna liczba 140 wniosków cieszy miejskich urzędników.
– W części sąsiednich miast o podobnej wielkości zainteresowanie taką formą podziału miejskich pieniędzy jest znacznie mniejsze – mówi Krystyna Majówka dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru oraz członek miejskiego zespołu ds. budżetu obywatelskiego. Widać więc, że aktywność mieszkańców Chełma jest wysoka. To zapewne efekt rozpowszechnienia idei budżetu obywatelskiego oraz doskonałej współpracy z lokalnymi mediami, które na każdym kroku wspomagały nas w działaniach promocyjnych.
Wśród złożonych wniosków najwięcej dotyczy remontów i budowy ulic, chodników czy oświetlenia. Są również pomysły związane z budową placów zabaw, parkingów, montażu ławek, sygnalizacji świetlnej i innych ważnych zdaniem mieszkańców potrzeb. Z ogólnej liczby 140 propozycji, pięć zostało odrzuconych już na etapie oceny formalnej. Wnioski dotyczyły terenu innego osiedla niż miejsce zamieszkania zgłaszającego lub zostały złożone przez osobę spoza Chełma. W praktyce, za podpowiedzią urzędników, część z odrzuconych pomysłów ponownie zostało złożonych – przez znajomych pierwszych wnioskodawców zamieszkujących we właściwym rejonie. W kilku przypadkach projekty zostały zwrócone do poprawienia.
– W części zgłoszeń niewłaściwie wybrano rejon, bądź nazwa zadania odbiegała od treści lub nie określono jego zakresu. Zdarzały się też przypadki, że nie podawano lokalizacji lub brakowało informacji, jakiej ulicy ma dotyczyć np. remont chodnika. Wszystkie projekty, z wyjątkiem jednego, zostały poprawione przez wnioskodawców – dodaje Majówka.
Internetowy sposób przyjmowania wniosków (te zgłoszone papierowo również wprowadzone zostały do elektronicznego systemu) pozwala podejrzeć aktywność mieszkańców Chełma. I tak pod względem płci bardziej aktywni okazali się mężczyźni (56 proc. złożonych propozycji). Najwięcej wniosków wpłynęło od mieszkańców w wieku 36-49 lat (prawie 33 proc. zgłoszeń). W kolejnych kategoriach wiekowych aktywność mieszkańców miasta była wyrównana: 26-35 lat (22 proc.), ponad 60 lat (22 proc.), 50-59 lat (21 proc.). W grupie najmłodszych chełmian dopuszczonych do składania wniosków, a więc w wieku od 16 do 25 lat, wpłynęły tylko 3 propozycje zadań.
Teraz wszystkie zgłoszenia zostaną poddane ocenie merytorycznej. Pracować nad nimi będzie kilkunastoosobowy zespół, w którego skład wchodzą specjaliści z różnych branż, urzędnicy oraz przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych. Zespół będzie oceniać każdy złożony wniosek pod względem zgodności propozycji zadania z przepisami prawa budowlanego, planem zagospodarowania przestrzennego, prawami własności, określać szacunkowe koszty i sprawdzać zgodność z innymi warunkami (np. czy zadanie można zrealizować w jednym roku budżetowym, czy jest inwestycją itd.). W przypadku gdy propozycja zostanie odrzucona, informacja o tym wraz z uzasadnieniem pojawi się na stronie internetowej i trafi na adres e-mail wnioskodawcy. Te, które przejdą pozytywnie ocenę merytoryczną, zostaną wpisane na listę do głosowania podzieloną na poszczególne miejskie osiedla. Wykaz zadań, spośród których mieszkańcy wybiorą te najbardziej popularne i potrzebne, powinien być znany już pod koniec sierpnia. Głosowanie odbędzie się natomiast w październiku br. (ptr)