Inżynier Zaszczyńska na topie

Inż. Angelika Zaszczyńska, studentka inżynierii materiałowej II stopnia, została zakwalifikowana do udziału w warsztatach w ramach niemiecko-polskiego projektu „German Polish Network for Bone Engineering” (Go BonE). Do udziału w projekcie zakwalifikowano tylko 19 osób z całej Polski oraz 7 osób z Niemiec.

Projekt „Go BonE” ma na celu nawiązanie współpracy pomiędzy młodymi naukowcami z Polski i Niemiec oraz opracowanie nowych możliwości leczenia ubytków kości. – Informacje o nim otrzymałam od naszego promotora i opiekuna naukowego, dr. inż. Krzysztofa Pałki, który zawsze informuje naszą małą grupkę studentów, zajmujących się biomateriałami, o tego typu warsztatach czy szkoleniach – mówi inż. Angelika Zaszczyńska.
Aplikacje do udziału w projekcie składane były przez internet i obejmowały wysłanie CV, listu motywacyjnego i opisu prowadzonych badań z zakresu biomateriałów. Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń wybrano uczestników.

– Czuję się lekko zestresowana, ponieważ jest to pierwsze poważne spotkanie z osobami „z branży”, do tego w gronie międzynarodowym, gdzie moja wiedza i umiejętności zostaną zweryfikowane – mówi inż. Angelika. – Jednocześnie czuję się dumna i wyróżniona, ponieważ zostałam wybrana z dużej grupy osób z całej Polski. Jestem dobrze nastawiona, bo lubię wyzwania i lubię poznawać nowe rzeczy.
Badaczka zamierza też promować nasz region, a dokładniej swoją uczelnię, dlatego przygotowuje prezentację o Politechnice Lubelskiej i o Katedrze Inżynierii Materiałowej oraz prowadzonych tam badaniach.
Projekt obejmuje cykl wykładów tematycznych, m.in. o bioreaktorach, materiałach dla inżynierii tkanki kostnej, metodach bioanalizy i obrazowania. Pierwsze warsztaty odbędą się w Dreźnie od 18 do 22 lipca 2016.
W projekcie Go BonE ze strony niemieckiej uczestniczą: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemieckie Stowarzyszenie Biomateriałów oraz firma z branży biomedycznej InnoTERE Biomaterials GmbH, zaś ze strony polskiej – Katedra Biomateriałów Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. Ich działanie ma na celu opracowanie nowych strategii leczenia ubytków kości i inżynierii tkanki kostnej.
MG