Inżynierowie i technicy z PZL świętowali

Jubileusz 30-lecia Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w PZL-Świdnik

Były życzenia, podziękowania, gratulacje, okolicznościowe medale i odznaki, a na koniec Bal Inżyniera. 17 września Związek Zawodowy Inżynierów i Techników działający w PZL-Świdnik obchodził jubileusz 30-lecia.


Związek Zawodowy Inżynierów i Techników w PZL-Świdnik powstał 6 lutego 1991 roku z inicjatywy czternastu entuzjastów. Był to wówczas trzeci związek zawodowy w zakładzie, który szybko skupił w swoich szeregach większość pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

Od tamtej pory niestrudzenie działa na rzecz prawnej obrony pozycji zawodowej i socjalnej pracowników inżynieryjno-technicznych, a także podejmuje starania na rzecz rozwoju polskiego przemysłu. To zaangażowanie zostało docenione licznymi wyróżnieniami. Organizacja prowadzi również aktywną działalność organizując wyjazdy integracyjne i wypoczynkowe dla pracowników i ich rodzin.

Uroczystości związane z jubileuszem 30-lecia ZZIT odbyły się w miniony piątek, 17 września, w Dworze Choiny w Kazimierzówce. Do wspólnego świętowania zaproszono licznych gości: m.in. parlamentarzystów, władze samorządowe, przedstawicieli zarządu PZL-Świdnik, związkowców oraz sympatyków organizacji.

Historię związku pokrótce przypomniał Piotr Sadowski, który już drugą kadencję pełni rolę przewodniczącego i jest jednocześnie szefem zarządu krajowego ZZIT. Wspomniał również o deklaracjach wielomilionowych zamówień, jakie padały przed wyborami parlamentarnymi, a z których jak dotąd nic nie wynikło.

– ZZIT jest od początku swego istnienia organizacją apolityczną i to założenie jest oparte na jednym z podstawowych zapisów w Statucie związku, gdyż apolityczność związków zawodowych to cnota, której nie można stracić dla wątpliwych przywilejów swoich liderów, gdyż bycie przybudówką partii politycznej powoduje, że związek staje się tanim folwarkiem do zbierania głosów wyborczych, a to nie są zadania dla prawdziwych związków zawodowych.

Potwierdzenie powyższej tezy widzimy dobitnie w naszej firmie, gdzie przed każdymi wyborami przedstawiciele rządzącej koalicji składali liczne obietnice, które jak życie zweryfikowało, okazały się zwykłym bajaniem, a firma, w której działamy na jubileusz 70-lecia jej działalności ma najmniejsze zamówienia rządowe w swojej historii i funkcjonuje dzięki wsparciu rządu włoskiego zamiast polskiego – wypomniał przewodniczący.

Jubileusz był okazją do życzeń, podziękowań oraz wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Związkowych oraz pamiątkowego medalu. Goście otrzymali również okolicznościowe upominki. Jak tłumaczył P. Sadowski, mają one pewną symbolikę. Duży parasol ma symbolizować nadzór związku nad przestrzeganiem praw pracowników, a zestaw do pisania walkę o korzystne kontrakty i tym samym dobra materialne dla całej załogi zakładu. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości związkowcy bawili się na Balu Inżyniera.

W imprezie wzięło udział około 200 osób. (w)