IX Dzień Polesia Zachodniego

(17 sierpnia) W Domu Kultury w Dubecznie odbył się IX Dzień Polesia Zachodniego zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie”.

Tym razem motywem przewodnim był film. Wśród gości byli m.in.: Wanda Chmielewska – radca ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Koziarska – przedstawicielka Fundacji Cinema Art w Warszawie – organizatora Grand OFF Festival oraz Lech Solarz – prezes Klubu Seniora w Dubecznie. Organizatorzy postanowili zaprezentować publiczności filmy prezentujące gminy powiatu włodawskiego: „Gmina Hańsk”, „Zakochaj się w Hannie”, „Turystyka. Urszulin – po pracy, Polesie”, „Kresy piękne z natury”, „Włodawa. Stąd jestem – tu zostaję”, „Gmina Wola Uhruska zaprasza” oraz „Nadbużańskie pogranicze kultury, tradycji i narodów”.

Niewątpliwą atrakcją dla uczestników imprezy była prezentacja niezależnych filmów krótkometrażowych nagrodzonych na 12. Grand OFF Festival w Warszawie. Słowo wstępne dotyczące festiwalu, sposobu selekcji filmów i późniejszych prezentacji w salach kinowych, klubach i domach kultury wygłosiła Małgorzata Koziarska. Wyświetlone zostały następujące produkcje: duńska „Ojciec Adnana”, izraelska „Przeniesienie”, irlandzka „Wewnątrz ścigam się”, niemiecka „Osobliwe zdolności pana Mahlera”, szwedzka „Myślę, że się w tobie podkochuję”, polska „Abramek wrócił sam”, rosyjska „Koncert ognia” i polska „Mleko”. W przerwach można było posmakować specjałów poleskiej kuchni w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Ujazdowie. Licznie zgromadzona publiczność, złożona nie tylko z mieszkańców Dubeczna i okolicznych miejscowości, ale także z turystów wypoczywających w Okunince i Sobiborze nagrodziła prezentowane filmy brawami, zaś organizatorów zapewniła o swojej obecności na kolejnej imprezie.

Niestety, wśród uczestników nie odnotowano obecności przedstawicieli gminy Hańsk, czy GOK-u, a szkoda, gdyż wysiłek ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas, a niejednokrotnie także zasoby, by umilić czas innym, powinien zostać doceniony choćby dobrym słowem. (-)