IX Sympozjum polsko-ukraińskie

(3-4 czerwca) W Gimnazjum w Woli Uhruskiej odbyło się IX Sympozjum Transgraniczne – polsko-ukraińskie spotkanie organizowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie oraz wójta gminy Wola Uhruska pod honorowym patronatem starosty włodawskiego.

 

Tematy tegorocznego sympozjum brzmiały: Bariery współpracy transgranicznej oraz „Centra a peryferia w opisach językoznawczych”. Udział w nim wzięli m.in.: starosta włodawski Andrzej Romańczuk i wójt gminy Wola Uhruska Jan Łukasik, który zaprezentował ramowy program tegorocznych Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki, które odbywać się będą w dniach 11-15 sierpnia.
Sympozjum było także okazją do ponowienia apelu do władz o jak najszybsze powstanie stałego przejścia granicznego Zbereże (PL) – Adamczuki (UA). W tym celu wystosowano do premier Beaty Szydło specjalne memorandum wzywające do budowy owego przejścia.
Sympozja w Woli Uhruskiej odbywają się dzięki współpracy gminy z prof. dr hab. Feliksem Czyżewskim – Honorowym Obywatelem Gminy Wola Uhruska, który pełni funkcję kierownika Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS. Tegoroczne spotkanie było również okazją do podziękowania profesorowi za dotychczasową współpracę. (p, fot. gj)