Izba Drukarstwa z cennymi maszynami

Do Lubelskiej Izby Drukarstwa, prowadzonej od 2007 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” pod koniec czerwca trafiły cenne maszyny drukarskie.

Izba zajmuje pomieszczenia przedwojennej drukarni „Popularna” na ulicy Żmigród 1. W swoich zbiorach ma wiele historycznych maszyn drukarskich. Teraz wzbogaciła się o nowe eksponaty. Trafiły do niej maszyny drukarskie, regały zecerskie, czcionki i urządzenia drukarskie, które przez wiele lat były na wyposażeniu Oficyny Graficznej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Uroczystego przekazania tych drukarskich skarbów dokonali dyr. WOK dr Artur Sępoch wraz z kierownikiem oficyny Wiesławem Kaczkowskim.

Historyczna Oficyna

Założycielem Oficyny Graficznej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury był Ryszard Tkaczyk. Przez wiele lat związany był z nią Andrzej Kot oraz najstarszy zecer z Lublina – Tadeusz Wacław Budynkiewicz. Jej ostatnim drukarzem był Paweł Głodzik, który do końca obsługiwał maszyny typograficzne i offsetowe. Teraz zbiory Izby powiększą się o pamiątki po lubelskich artystach związanych z WOK. Są to: matryce drukarskie z ekslibrisami typograficznymi przygotowanymi przez Tadeusza Budynkiewicza, matryce linorytnicze Andrzeja Kota i plansze ze znakami graficznymi przygotowane przez Ryszarda Tkaczyka. Oficyna była ostatnim zakładem państwowym wykonującym zamówienia drukarskie z wykorzystaniem druku typograficznego, czyli wypukłego. – W ostatnim roku dzięki współpracy z WOK udało nam się zabezpieczyć ołowiane czcionki drukarskie pozostałe po dawnej Drukarni Uniwersyteckiej UMCS. Ten cenny zbiór udało się pozyskać dzięki staraniom dyrektora Biblioteki Głównej UMCS dr Bogusława Kasperka – mówi Alicja Magiera, na co dzień pracująca w Introligatorni Izby Drukarstwa. Nowe nabytki staną się kolejną częścią interesującej wystawy, na której można zobaczyć, jak wyglądała i funkcjonowała dawna drukarnia typograficzna. Wystawę zwiedzać można od poniedziałku do piątku, od 10.00 do 16.00. Ceny biletów to: normalny – 7 zł, ulgowy – 5 zł, grupy powyżej 10 osób – 5 zł. Dla dzieci z przedszkoli, seniorów, osób niepełnosprawnych i wykluczonych zwiedzanie jest bezpłatne. (EM.K.)