Jacek Buczek doceniony

Doceniając działania na rzecz chełmskiego szpitala, minister zdrowia przyznał dyrektorowi Jackowi Buczkowi honorową odznakę Zasłużony dla ochrony zdrowia. W pomoc chełmskiej lecznicy mocno angażuje się poseł Beata Mazurek i pochodzący z Chełma doradca ministra zdrowia Jakub Banaszek.

Odznaka, którą minister przyznał dyrektorowi, jest także podziękowaniem dla wszystkich pracowników chełmskiego szpitala, którzy pracują na rzecz własnej lecznicy i chełmian. A coraz lepsza sytuacja w chełmskim szpitalu to także wynik pomocy chełmskiej posłanki B. Mazurek i doradcy ministra, J. Banaszka. Dzięki ich zaangażowaniu zwiększyło się finansowanie chełmskiej lecznicy z budżetu NFZ. Szpital otrzymał prawie 3 mln zł z ministerstwa zdrowia na remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz bardzo ważne certyfikaty akredytacyjne. Chełmska lecznica otrzymała także w końcu pieniądze za tzw. nadwykonania (w ramach ugody z NFZ). Dzięki temu szpital jest dobrze przygotowany do wejścia w życie ustawy o sieci szpitali.
– Ta ustawa zagwarantuje, że szpital w Chełmie w końcu będzie otrzymał realne środki finansowe, które będą wynikały z wykonanych procedur oraz umożliwi stopniową poprawę jakości oferowanych świadczeń. W konsekwencji szpital będzie miał możliwość odpowiedniego rozwoju i zagwarantowania pacjentom większego bezpieczeństwa – mówi J. Banaszek. (reb)