Jak chorować, to w Lublinie

Miasto Lublin już po raz kolejny zostało jednym z laureatów Rankingu Zdrowia Polski. Plebiscyt organizowany jest przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Lublin znalazł się w pierwszej trójce najzdrowszych polskich miast na prawach powiatu.
Tworząc Ranking Zdrowia Polski, jego autorzy biorą pod uwagę m.in: bazę medyczną, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i ich jakość. W Lublinie wysoko oceniono m.in. dostępność i jakość świadczonych usług medycznych, co jest pochodną dużej liczby placówek podstawowej i specjalistycznej służby zdrowia, w tym szpitali klinicznych i funkcjonowania w mieście uniwersytetu medycznego. Lublin doceniono również za angażowanie się w wiele projektów, mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia. Jednym z nich jest program „Zdrowie dla Lublina na lata 2016-2020”. Projekt po pierwsze zakłada działania przeciwdziałające zachorowaniom na choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzycę, wady wzroku u dzieci i próchnice zębów. Po drugie tworzenie przestrzeni miejskiej, która będzie sprzyjać zdrowiu mieszkańców. Po trzecie, podejmuje działania profilaktyczne obniżające występowanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Po czwarte, obejmuje także działania w zakresie opieki geriatrycznej. Ostatnim punktem programu jest wzbogacanie ochrony zdrowia psychicznego. Miasto angażuje się również w edukację zdrowotną mieszkańców organizując konferencje, festyny i różnego rodzaju prozdrowotne imprezy. Najzdrowszym miastem powiatowym w Polsce według rankingu jest Zakopane. JN