Jak odnieść sukces w nauce?

W dniach 14-15 listopada br. w Lublinie odbędzie się II Forum Młodych Naukowców pod hasłem „Innowacyjność – Interdyscyplinarność – Interaktywność”. Uroczysta inauguracja wydarzenia będzie miała miejsce w środę, 14 listopada o godz. 9 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul. Grottgera 2).


Inicjatywa adresowana jest do młodych pracowników nauki i doktorantów ze wszystkich uczelni publicznych w naszym mieście i regionie. Forum Młodych Naukowców jest miejscem spotkania badaczy oraz wymiany informacji, poglądów i pomysłów. – Głównym celem przedsięwzięcia jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia nowatorskich i interdyscyplinarnych badań oraz integracja lubelskiego środowiska naukowego – mówi Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Program wydarzenia jest różnorodny – pierwszego dnia odbędzie się tzw. debata mistrzów. Wzorem pierwszej edycji Forum wezmą w niej udział wybitni naukowcy reprezentujący różne dziedziny naukowe: fizyk, prof. dr hab. Wiesław Gruszecki oraz archeolog, prof. dr hab. Andrzej Kokowski.

W panelu zatytułowanym „Historie sukcesu” wezmą udział wyróżniający się naukowcy z różnych uniwersytetów. Opowiedzą oni o własnej recepcie na sukces naukowy oraz o szansach, wyzwaniach i zagrożeniach, jakie niosą badania interdyscyplinarne. Uczestnikom Forum organizatorzy oferują także udział w rozbudowanym bloku warsztatów naukowych, które pomogą wzmocnić tzw. kompetencje twarde i miękkie.

Tematyka warsztatów obejmuje m.in.: design thinking, sztukę wystąpień publicznych, zarządzanie projektem badawczym, kreowanie wizerunku naukowca i planowanie ścieżki młodego naukowca czy współpracę naukowców z biznesem na przykładzie fotoniki.

Podczas wydarzenia będzie można również wysłuchać wykładów i prezentacji, m.in. na temat reformy szkolnictwa wyższego oraz naukowych baz danych, a także zwiedzić Centrum ECOTECH-COMPLEX i obejrzeć pokaz pracy drukarki 3D.

Wszelkie informacje na temat tegorocznego Forum Młodych Naukowców są zamieszczone na stronie: www.forum.umcs.pl.

Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here