Jak pobudzić lubelskie MŚP do ekspansji zagranicznej?

Jedynie 13% mikro i małych oraz 27% średnich firm w Polsce deklaruje aktywność biznesową za granicą. Organizowane 9 października 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie PAIH Forum Biznesu w formule bezpłatnych warsztatów branżowych i rynkowych oraz indywidualnych konsultacji z ekspertami, przybliżyć ma polskiemu sektorowi MŚP zagraniczne rynki. – Pomożemy przedsiębiorcom z całego kraju w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji zagranicznej. Zapraszamy  na wydarzenie również firmy z woj. lubelskiego – mówi szefowa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Grażyna Ciurzyńska.


Eksport odpowiada za 45 proc. polskiego PKB. To lokomotywa krajowej gospodarki i skuteczne narzędzie stymulujące rozwój oraz innowacyjność polskich firm. Krajobraz polskiego biznesu tworzą przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Gros firm z tego segmentu rynku działa przede wszystkim lokalnie, w Polsce. Obawa przed zagraniczną konkurencją, ryzyko kursowe, problemy z zatrudnieniem zagranicznych pracowników, brak możliwości weryfikacji kontrahenta, wysokie koszty – to główne bariery działalności eksportowej wskazywane przez polskie firmy z sektora MŚP.

Tymczasem przedsiębiorcy, którzy podjęli wyzwanie eksportowe odnotowują wymierne efekty, o czym świadczą bardzo dobre wyniki polskiego handlu zagranicznego. Jego wartość, mimo ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego, wzrosła o 7,7% do poziomu 951 mld zł w 2018 r. względem 882 mld w 2017 r. Wedle prognoz MPiT, do końca bieżącego roku handel zagraniczny wzrośnie o 6 proc. W przyszłym roku również będzie na ścieżce wzrostu.

– Wejście na nowy rynek to duże wyzwanie, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Dlatego naszą rolą jest pomoc w zmniejszeniu ryzyka związanego z działalnością na zagranicznych rynkach – mówi p.o. Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Grażyna Ciurzyńska. Jak dodaje Agencja pomaga eksporterom oraz inwestorom w całej Polsce, a także poprzez sieć Zagranicznych Biur Handlowych PAIH (ZBH). – Działamy na rynkach całego świata. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebują nas polscy przedsiębiorcy – tłumaczy Ciurzyńska.

Międzynarodowa sieć biur PAIH zaczęła powstawać ponad dwa lata temu. Wyniki, jakie w tym czasie osiągnęła PAIH, szczególnie we wsparciu ekspansji pokazują, że Agencja wykonuje ważne zadanie, a rynek je docenia. Od 2017 r. PAIH obsłużyła ponad 22000 zapytań eksportowych polskich firm. W efekcie, za pośrednictwem Agencji polscy przedsiębiorcy znaleźli kontrahentów i podpisali już 400 kontraktów na takich rynkach, jak Chiny, Singapur, Korea Południowa, Australia, Kenia, Senegal, Argentyna, Kanada, Rosja czy w krajach Unii Europejskiej.

Agencja ma na swoim koncie również wsparcie polskich inwestorów zagranicznych, m.in. w Wietnamie, Tajlandii, Meksyku, Gruzji, Hiszpanii czy USA. PAIH pracuje nad kolejnymi 22 projektami polskich inwestorów za granicą. Co więcej, wspiera rozwój inwestycji na terenie Polski, realizowanych zarówno przez międzynarodowe firmy, jak i te rodzime. W zeszłym roku PAIH obsłużyła aż 71 projektów inwestycyjnych w kraju na kwotę 2,13 mld euro i osiągnęła tym samym najlepszy wynik w jej historii. – Kładziemy nacisk na promocję nowoczesnych projektów. Stawiamy na rozwój innowacyjności i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy w Polsce – wyjaśnia szefowa PAIH.

Firmy z całego kraju, które chcą postawić pierwszy krok za granicą lub planują ekspansję na kolejne rynki świata, Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza 9 października do Warszawy na PAIH Forum Biznesu – bezpłatne, całodniowe wydarzenie w formie warsztatów rynkowych oraz paneli sektorowych. – Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, aktywnych eksporterów i przedsiębiorców zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług oraz planujących i realizujących inwestycje zagraniczne. Zapraszam firmy z lubelskiego – mówi Grażyna Ciurzyńska. Podczas Forum każdy przedsiębiorca będzie mógł skonsultować swój pomysł na międzynarodowy projekt z szefami Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, a także ekspertami sektorowymi Agencji. – Największą siłą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu są ludzie: ich ekspercka wiedza, znajomość realiów kulturowych, biznesowe doświadczenie oraz unikalne relacje – podkreśla Ciurzyńska.

Do dyspozycji polskich uczestników będą również partnerzy PAIH z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, instytucje szczebla centralnego oraz regionalnego, gotowi doradzić w zakresie realizacji projektów eksportowych i inwestycyjnych za granicą. Specjalny program PAIH Forum Biznesu skierowany jest także do potencjalnych inwestorów w Polsce. Będą oni mogli zapoznać się z warunkami działania w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, która od 2018 roku obejmuje swym obszarem praktycznie cały kraj.

Partnerem strategicznym PAIH Forum Biznesu jest PKO Bank Polski.