Jak poszło ósmoklasistom?

SP w Orłowie Drewnianym w gminie Izbica i SP nr 1 w Krasnymstawie – to tu w tym roku najlepiej wypadł egzamin ósmoklasisty. Na wyróżnienie zasługuje też SP nr 3 w Krasnymstawie.

Znamy już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Język polski najlepiej zdali uczniowie SP nr 3 w Krasnymstawie (71 procent), matematykę SP w Orłowie Drewnianym, SP w Małochwieju Dużym i SP w Łopienniku Nadrzecznym (po 52 procent), a język angielski w SP w Orłowie Drewnianym (63 procent).

Oto szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty:

SP NR 1 W KRASNYMSTAWIE (68 uczniów, j. polski – 67 procent, matematyka – 41 procent, j. angielski – 53 procent), SP NR 5 W KRASNYMSTAWIE (36 uczniów, j. polski – 46, matematyka – 45, j. angielski – 41, j. niemiecki – 24), SP NR 4 W KRASNYMSTAWIE (40 uczniów, j. polski – 60, matematyka – 49, j. angielski – 58), SP NR 3 W KRASNYMSTAWIE (18 uczniów, j. polski – 71, matematyka – 49, j. angielski – 58), SP W SIEDLISKACH II (16 uczniów, j. polski – 60, matematyka – 50, j. angielski – 55), SP W FAJSŁAWICACH (23 uczniów, j. polski – 62, matematyka – 49, j. angielski – 53), SP W GORZKOWIE (27 uczniów, j. polski – 52, matematyka – 38, j. angielski – 37, j. niemiecki – 28), SP W IZBICY (25 uczniów, j. polski – 51, matematyka – 32, j. angielski – 40), SP W ORŁOWIE DREWNIANYM (18 uczniów, j. polski – 63, matematyka – 52, j. angielski – 63), SP W TARZYMIECHACH (13 uczniów, j. polski – 61, matematyka – 34, j. angielski – 23), SP W TARNOGÓRZE KOLONII (13 uczniów, j. polski – 59, matematyka – 35, j. angielski – 44), SP W TARNOGÓRZE (2 uczniów, j. polski – 60, matematyka – 28, j. angielski – 58), SP W WIRKOWICACH (8 uczniów, j. polski – 49, matematyka – 29, j. angielski – 38), SP W KRUPEM (10 uczniów, j. polski – 47, matematyka – 30, j. angielski – 22), SP W SIENNICY NADOLNEJ (22 uczniów, j. polski – 60, matematyka – 35, j. angielski – 54, j. niemiecki – 62), SP W JAŚLIKOWIE (13 uczniów, j. polski – 63, matematyka – 40, j. angielski – 55), SP W MAŁOCHWIEJU DUŻYM (19 uczniów, j. polski – 56, matematyka – 52, j. angielski – 48), SP W KRAŚNICZYNIE (20 uczniów, j. polski – 56, matematyka – 33, j. angielski – 40), SP W ŁOPIENNIKU NADRZECZNYM (18 uczniów, j. polski – 57, matematyka – 52, j. angielski – 51), SP W ŁOPIENNIKU DOLNYM (7 uczniów, j. polski – 55, matematyka – 43, j. angielski – 25), SP W RUDNIKU (14 uczniów, j. polski – 43, matematyka – 35, j. angielski – 29), SP W PŁONCE (10 uczniów, j. polski – 62, matematyka – 46, j. angielski – 44), SP W SIENNICY RÓŻANEJ (21 uczniów, j. polski – 64, matematyka – 47, j. angielski – 52), SP W CHŁANIOWIE (9 uczniów, j. polski – 56, matematyka – 32, j. angielski – 39), SP W ŻÓŁKIEWCE (33 uczniów, j. polski – 59, matematyka – 37, j. angielski – 46). (kg)