Jak uniknąć zagrożeń

W Przedszkolu Miejskim nr 11 w Chełmie obyło się spotkanie na temat „Bezpieczne wakacje”. Uczestniczyli w nim: funkcjonariusz Policji Paweł Sidor oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej – Krzysztof Giedz i Andrzej Bałka.
Celem spotkania było kształtowanie u dzieci bezpiecznych zachowań i unikania zagrożeń. Przedszkolaki uczyły się racjonalnego zachowania w przypadku m.in. pożaru, ataku psa, kontaktu z niebezpiecznymi i nieznanymi przedmiotami. Dowiedziały się też jak dbać o bezpieczeństwo w podróży i w ruchu drogowym.
Spotkanie przygotowały i prowadziły nauczycielki Emilia Lipko i Eleonora Terpiłowska. (red)