Jak uzyskać znaczną poprawę stanu zdrowia po mastektomii

Zachorowania na nowotwory złośliwe piersi są częste i stanowią bardzo duży problem społeczny. Do tej pory nie wykryto jednoznacznej przyczyny tych schorzeń.


Paulina Lacek, absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno–Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie prowadzi badania molekularne wykonywane w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, które pomogą w walce z rakiem piersi, a także skutkami leczenia tej choroby. Lublinianka w swojej pracy określała ekspresję genów kodujących kinazy metodą mikromacierzy w komórkach nowotworowych gruczołu piersiowego, czyli najprościej mówiąc, badanie dotyczy białek bardzo istotnych w metabolizmie komórek nowotworowych.

– Wykorzystanie badań genetycznych w diagnostyce nowotworów piersi może stanowić istotny czynnik prognostyczny oraz predykcyjny – mówi o swoich badaniach Paulina Lacek. – Będziemy mogli diagnozować nowotwory piersi w bardzo wczesnym stadium ich rozwoju – dodaje.

Będąc fizjoterapeutką, w swojej pracy zawodowej pomaga chorym uporać się ze skutkami leczenia raka piersi. Podpowiada, jak uzyskać znaczną poprawę stanu zdrowia po mastektomii, o czym poniżej.

Sylwetka

Paulina Lacek, absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno–Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, specjalistka rehabilitacji onkologicznej, fizjoterapii i masażu. Należy do Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Od 2012 r. jest nauczycielem przedmiotów medycznych w Policealnej Szkole Medycznej TEB Edukacja. Prowadzi prywatną działalność fizjoterapeutyczną i szkoleniową FIZJO – VIT, oferując zabiegi rehabilitacyjne i masaże lecznicze. Jest egzaminatorem na kierunku technik masażysta.