Jak żyć z autyzmem?

Jak tłumaczą naukowcy, zaburzenia związane z autyzmem dotyczą coraz większej liczby dzieci. Temu zagadnieniu została poświęcona II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Nauczanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla współczesnej edukacji: «Życie z autyzmem». Konferencja odbyła się w miniony poniedziałek w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Współorganizowało ją świdnickie starostwo i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku. – W ciągu minuty na świat przychodzi około 250 dzieci. Dwoje z nich będzie miało prawdopodobnie zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym także autyzm – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki. – ONZ oficjalnie zalicza autyzm do najgroźniejszych problemów zdrowotnych – obok AIDS, cukrzycy i raka. Niestety świadomość społeczna w kwestii autyzmu jest w Polsce bardzo niska. Reakcje na odmienne zachowanie osób z autyzmem bywają okrutne i krzywdzące.
Na terenie powiatu kształceniem dzieci z zaburzeniami związanymi z tym schorzeniem zajmują się dwa ośrodki szkolno-wychowawcze, jeden w Świdniku, drugi w Kozicach Dolnych.
– Dlatego dla nas, jako organu prowadzącego, temat jest ważny, ponieważ musimy ze swojej strony zapewnić odpowiednie warunki do kształcenia, wychowania i opieki – dodaje Waldemar Białowąs.
W organizacji konferencji brali również udział przedstawiciele lubelskich uczelni wyższych i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny. Wzięli w niej udział również naukowcy spoza Lublina, od lat zajmujący się zagadnieniami autyzmu. Podczas konferencji były poruszane zagadnienia dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce tego schorzenia. Prelegenci zwracali również uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z autyzmem. Z kolei przedstawiciele Politechniki Lubelskiej tłumaczyli, jak powinny zostać zaprojektowane pomieszczenia dla osób zmagających się z autyzmem. Na konferencji zostały również zaprezentowane nowoczesne urządzenia wspomagające pracę z dzieckiem autystycznym i ciekawe zajęcia, jak choćby teatroterapia.
Uczestnicy konferencji mieli również okazję zapoznać się z ofertą i metodami pracy świdnickich placówek kształcących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

News will be here