Jaworzniacy upamiętnieni rondem

Miasto oddało cześć tzw. „Jaworzniakom”, czyli młodocianych więźniom politycznym osadzonym w specjalnym więzieniu czasów stalinowskich, jakie mieściło się w Jaworznie. Ich imię będzie nosiło rondo na końcu ul. Choiny, na pograniczu Lublina i gminy Niemce.
Decyzję podjęli radni na sesji w ubiegły czwartek. Podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie część radnych zgłosiła jednak swoje wątpliwości przypominając, że w więzieniu tym osadzeni byli także pospolici przestępcy kryminalni. Ostatecznie jednak uchwała została przegłosowana.


Ze względu na lokalizację oraz fakt, iż na terenie miasta Lublin znajduje się tylko 60 procent tego ronda, podobną uchwałę musiała również przyjąć Rada Gminy Niemce. Działania w tym zakresie były jednak od początku wspólnie uzgodnioną koncepcją obu gmin. Gminni radni z Niemiec przegłosowali niezbędną w tej sprawie uchwałę już 16 lutego.

Więzienie w Jaworznie funkcjonowało w latach 1951-1956 r. Przewinęło się przez nie ok. 15 tys. „młodocianych przestępców”, skazanych głównie w procesach politycznych za przynależność do organizacji antykomunistycznych. Osadzeni byli „resocjalizowani” przez katorżniczą pracę m.in. w kopalniach i wychowywani na wzór człowieka radzieckiego. Po amnestii w 1956 więźniowie polityczni zostali zwolnieni, ale większość z nich niedługo po odzyskaniu wolności została wcielona do zasadniczej służby wojskowej, do batalionów górniczych, wracając do znanych już sobie kopalń.

Byli więźniowie przez cały okres PRL-u w Polsce, jako przeciwnicy panującego ustroju, poddawani byli inwigilacji i represjom. Mieli trudności ze znalezieniem pracy czy z kontynuowaniem nauki. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here