Jeden projekt, ale korzyści całe spektrum

Jeden projekt, stu uczestników i wiele działań, które łączy jeden wspólny cel – ułatwienie osobom niepełnosprawnym wejście na rynek pracy. Tak w skrócie można opisać projekt, który od prawie półtora roku realizuje Powiatowe Centrum Pomocy w Świdniku.


Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych to główna idea, jaka przyświeca realizowanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku projektowi „Spektrum korzyści” – Program Integracji Społecznej i Zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego.
– Realizację projektu rozpoczęliśmy dokładnie 1 października 2016 roku. Projekt jeszcze trwa – zgodnie z harmonogram skończy się w maju tego roku. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Jednym z głównych problemów społecznych zdiagnozowanych w naszym województwie, w tym również w powiecie świdnickim, jest brak uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Wynika to m.in. z uwarunkowań obyczajowych, stereotypów i uprzedzeń. Osoby te mają ograniczone szanse na poprawę stanu zdrowia, rozwój osobisty i społeczny. Inny istotny problem to bezrobocie. Poprzez realizację „Spektrum korzyści” chcemy te oba zjawiska niwelować. Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego staramy się o przedłużenie niektórych form wsparcia – mówi Iwona Maluga, dyrektor PCPR w Świdniku.
Łącznie z projektu skorzystało 107 osób. Przez ostatnie miesiące nabyły one nowe kwalifikacje, rozszerzyły te już posiadane, stały się bardziej aktywne na rynku pracy i – co za tym idzie, podniosły poczucie własnej wartości.
– Każdy z ponad stu uczestników projektu został objęty pomocą. Były spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, służące zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju odpowiadającej predyspozycjom i umiejętnościom. Zorganizowaliśmy także zajęcia rehabilitacyjne po to, by poprawić stan zdrowia i zmienić postrzeganie własnych możliwości naszych beneficjentów – mówi dyrektor PCPR.
Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w kursach i szkoleniach. Mogli zdobyć np. uprawnienia licencjonowanego pracownika ochrony, cukiernika czy kosmetyczki. Kolejnym etapem projektu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są staże zawodowe u pracodawców. Pozwolą one wykorzystać nabyte podczas kursów umiejętności.
Za udział w nich uczestnicy otrzymają stypendia stażowe.
– Jestem bardzo zadowolony, że mogę brać udział w tym projekcie – mówi pan Tomasz (imię zmienione na jego prośbę), uczestnik projektu PCPR. – Na początku trochę obawiałem się, czy dam radę; czy sobie poradzę; czy kursy nie okażą się zbyt trudne. Ale mieliśmy spotkania z psychologiem, które w pewnym sensie dodały mi otuchy i wiary w siebie. Prowadzący kursy też byli bardzo pomocni. Najbardziej się cieszę ze stażu, bo dzięki temu będę miał dodatkowe pieniądze.
Dyrektor Maluga dodaje, że choć projekt powoli dobiega końca, w przyszłości PCPR zamierza realizować podobne działania, dedykowane osobom niepełnosprawnym.
– Cieszymy się, że mogliśmy realizować ten projekt. Myślę, że przyniósł wiele korzyści.
Te wszystkie formy wsparcia miały na celu wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne w poszukiwaniu pracy. Uczestnicy mogli przekonać się, że zaangażowanie i praca włożona w rozwój swoich indywidualnych umiejętności zawodowych umożliwi wejście na rynek pracy oraz ułatwi znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy ich sytuacji materialnej i bytowej – mówi szefowa PCPR w Świdniku.
Całkowita wartość projektu to 1,022 mln zł, z czego 869 tys. zł to pozyskane dofinansowanie.
(w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here