Jedna spośród sześciu

Firma z Gdyni wygrała przetarg i zmodernizuje ujęcie wody w Rudolfinie. Inwestycja pochłonie 760 tys. zł.

Modernizacja ujęcia wody w Rudolfinie to jedna z ważniejszych inwestycji zaplanowanych w tym roku w gminie Kamień. Przedsięwzięcie dostanie dofinansowanie unijne. W przetargu na realizację inwestycji wystartowało sześć przedsiębiorstw. Wygrała firma Interkis-Aqua Technologie Uzdatniania Wody z Gdyni, która w licytacji elektronicznej zaoferowała najniższą cenę – 760 tys. zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a pozostali uczestnicy licytacji nie złożą odwołań, wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą. W lutym firma z Gdyni będzie mogła rozpocząć prace przygotowawcze. Całość robót będzie wymagała uzgodnień z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Chełmie. Termin wykonania inwestycji jest do końca października br. (mo)