Jedni dostali, inni czekają

Pierwsi chełmianie dostali już pieniądze na konto, reszta musi uzbroić się w cierpliwość. Druga tura wypłat świadczenia w ramach programu Dobry start „300+” zaplanowana jest na drugą połowę miesiąca.

Ci, których wnioski zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone do 17 sierpnia, otrzymali pieniądze tuż przed początkiem roku szkolnego, w czwartek (30 sierpnia). Łącznie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie wydał w tym czasie 1671 informacji o przyznaniu świadczenia na 2218 dzieci. Wypłacono 665 400 zł.

Jak mówi Urszula Gralewicz, zastępca dyrektora MOPR, kolejne wypłaty dla tych, którzy złożyli wnioski do końca sierpnia planowane są w połowie września.

– Na ustalenie prawa do świadczenia oraz na jego wypłatę Ośrodek ma dwa miesiące od dnia złożenia wniosku, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 30 września – wyjaśnia Gralewicz.

Według statystyk (do 29 sierpnia) rodzice częściej składali wnioski przez Internet (2129 wniosków wpłynęło drogą elektroniczną, a 1946 drogą tradycyjną). Łącznie zarejestrowano 4075 wniosków, na podstawie których wydano 4203 świadczenia dla dzieci. Najwięcej z nich dotyczy wypłat na jedno dziecko (2141). Z kolei 47 rodziców błędnie wypełniło wniosek, wskazując niewłaściwy organ (najczęściej mylili Chełm z gminą Chełm), dlatego ich wnioski zostały przekazane pod właściwy adres.

13 wniosków zostało wycofanych z różnych przyczyn. Dyrektorzy placówek opiekuńczych (Domu Małych Dzieci w Chełmie oraz Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie) złożyli w sumie 19 wniosków, na podstawie których przyznano 28 świadczeń dla dzieci. Natomiast do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wpłynęło 37 wniosków, na podstawie których przyznano 55 świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku, może to zrobić do 30 listopada. Świadczenie skierowane jest dla wszystkich uczniów od 7-20 roku życia, a w przypadku osób niepełnosprawnych – do 24 roku życia, bez względu na dochód w rodzinie. (pc)