Jedyna taka płyta

Sympatycy twórczości ludowej spotkali się w Domu Kultury w Wojsławicach, by wspólnie świętować promocję płyty ludowej śpiewaczki, Zofii Sulikowskiej.

„Zofia Sulikowska. Portret śpiewaczki”, bo właśnie taki tytuł nosi to wydawnictwo, jest trzecim z serii portretowej wydawnictwa In Crudo. Stanowi jednocześnie pierwszy monograficzny zbiór śpiewów jednej wokalistki. Twórczość artystki zaliczanej do grona wykonawców śpiewu białego zarejestrowana została dzięki zaangażowaniu Krzysztofa Gorczycy, prezesa Towarzystwa dla Natury i Człowieka oraz jego współpracowników jak oraz dzięki pracy Remigiusza Hanaj-Mazur ze Stowarzyszenia „Dom Tańca” z Warszawy. Jak zaznaczają wydawcy, zapis śpiewów mieszkanki Wojsławic, jest tym bardziej cenny, że należą do najstarszej warstwy zachowanego obecnie folkloru wokalnego naszego regionu. Podczas spotkania, zaprezentowano historię twórczości i działalności artystycznej Z. Sulikowskiej, nastąpiła prezentacja wydawnictwa oraz koncert śpiewaczki z uczennicami z Warszawy i Lublina. W repertuarze ludowym zaprezentowały się również zespoły wokalne obecnie działające przy GCKSiT w Wojsławicach. (w)