Jedyni w kraju

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym wprowadziła metodę endoskopowego leczenia zatok przynosowych z zastosowaniem nowoczesnych metod chirurgii nawigowanej.


– Nawigacja operacyjna umożliwia chirurgowi dokładne śródoperacyjne określenie miejsca w tkankach pacjenta, w którym znajduje się aktualnie używany instrument chirurgiczny. System nawigacji operacyjnej składa się z głowic monitorujących oraz wskaźników referencyjnych umieszczonych na ciele pacjenta i na narzędziach chirurgicznych. Wdrożenie systemu nawigacji do operacji wymaga bardzo dobrze wykonanej diagnostyki obrazowej – wyjaśnia dr Włodzimierz Matysiak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zabiegi operacji zatok przynosowych u małych dzieci przeprowadzane tą metodą są mniej inwazyjne i bardziej precyzyjne. Metoda nawigacji operacyjnej jest szczególnie skuteczna w docieraniu do wyjątkowo trudno dostępnych rejonów anatomicznych. Jest też dla małych pacjentów o wiele bezpieczniejsza. Po operacji dzieci mniej czasu spędzają w szpitalu. Nie bez znaczenia są także koszty samego zabiegu, które dzięki tej metodzie są znacznie niższe.

Wszystko dla komfortu małych pacjentów

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie może od niedawna przeprowadzać pełne badanie otoneurologiczne u dzieci. Szpital zakupił specjalistyczną aparaturę VNG do badania odruchu przedsionkowo-ocznego. Zwiększa ona precyzyjność badań i komfort małego pacjenta. Do tej pory diagnostyka układu narządów równowagi u dzieci była bardzo trudna ze względu na częsty brak współpracy ze strony pacjenta. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii UM w Lublinie prowadzi diagnostykę otoneurologiczną jako jedyna wśród klinik uniwersyteckich.

Kierowana przez prof. Grażynę Mielnik-Niedzielską klinika należy do najlepszych placówek laryngologii dziecięcej w kraju. Jest to jedyna uniwersytecka jednostka w makroregionie południowo-wschodnim zajmującą się diagnostyką i leczeniem zaburzeń głosu, mowy i słuchu czyli procesu komunikowania się dziecka z otoczeniem.

Swoim pacjentom zapewnia rehabilitację po leczeniu zaburzeń głosu, mowy i słuchu oraz opiekę psychologiczną. W przyszłym roku szkolnym specjaliści z kliniki poprowadzą w szkołach podstawowych w naszym województwie badania przesiewowe słuchu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Program sfinansowany z europejskiego grantu potrwa dwa lata. (EM.K.)