Jeśli twoją pasją jest teatr…

W ciągu 3 lat: 390 godzin teorii i 180 godzin zajęć praktycznych czeka na słuchaczy nowej specjalności w ramach współpracy UMCS i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 11 października mieli oni w CSK pierwsze zajęcia w Lubelskim Studium Teatralnym.
Ta wspólna inicjatywa dwu instytucji ma ściśle łączyć wiedzę teoretyczną ze zdobyciem konkretnych umiejętności. Innowacyjność kształcenia polega na wykorzystywaniu teatralnego potencjału miasta. Lubelskie Studium Teatralne to specjalność interdyscyplinarna. W jego zajęciach mogą uczestniczyć studenci wszystkich uniwersytetów w Polsce.
W programie LST, obok wiedzy ogólnej z teorii teatru, można wybrać zajęcia praktyczne w jednym z 4 bloków tematycznych w modułach: Aktorstwo i reżyseria, Nowy cyrk i widowiska plenerowe, Technika i technologia sceny, Organizacja pracy teatru. Opiekę nad nimi mają osoby specjalizujące się w danej dziedzinie.
Około setka uczestników zebrała się w sali operowej, gdzie powitali ich twórcy Studium. Dyrektor CSK Piotr Franaszek przedstawił jego założenia, a dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS mówił: – Zreformowaliśmy program nauczania i siatkę godzin, by powołać nową specjalność. Powstała w miejsce specjalności teatrologicznej, obok tych tradycyjnych na polonistyce. Ale umożliwiamy kształcenie się w ramach tego studium również osobom spoza filologii polskiej. Zakończony pomyślnie 3-letni tok zajęć będzie certyfikowany specjalnym dokumentem.

Dlaczego tu?

Bo Studium ma oparcie w jednej z największych instytucji impresaryjnych w Polsce – Centrum Spotkania Kultur. Zajęcia przyjmą formę warsztatów, które poprowadzą artyści związani z Lublinem, jak i ci goszczący w CSK. To praktyka pozwoli zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w teatrach, instytucjach kultury, przy samodzielnym tworzeniu dzieł scenicznych.
Na inauguracji roku studenci Studium dowiedzieli się, jakie tematy oraz zagadnienia wejdą do programów zajęć teoretycznych i warsztatów w poszczególne modułach oraz jak wygląda kwestia zaliczeń. Poznali też organizatorów i prowadzących.
I tak, Paweł Passini (znany lubelski twórca teatralny) mówił o swym module „Aktorstwo i reżyseria”. Przedstawił wizję zindywidualizowanych dla każdego słuchacza technik aktorskich, zadań z ciałem i głosem, wspomaganych nowoczesną techniką sceniczną. Passini liczy, że do prowadzenia zajęć uda się mu namówić znamienitych artystów goszczących w CSK.
Drugim modułem praktycznym jest „Nowy cyrk i widowiska plenerowe”. Poprowadzi go Joanna Reczek – znana animatorka przedstawień z tej dziedziny sztuki, mająca na swym koncie organizację wielkich imprez, jak Europejska Konwencja Żonglerska (EJC).
– Każdy może nauczyć się technik cyrkowych – przekonywała artystka. – A te wzmacniają takie cechy charakteru, jak: cierpliwość, koncentracja, analiza problemu i praca w grupie.

Technika i technologia sceny

To wyjątkowo praktyczna ścieżka nauki. Zdaniem dyrektora Franaszka na adeptów tej specjalności już czekają miejsca w CSK oraz innych placówkach kultury. Bartosz Pyczek – szef bazy technicznej CSK, przedstawił jej możliwości, opisał zasoby sceny i tzw. zascenia. A są to jedne z najdoskonalszych konstrukcji teatralnych w Europie, mają bogate i skomplikowane wyposażenie. Osoby kończące ten moduł Studium będą zatem przygotowane do zadań we wszystkich rodzajach scen i estrad.
Moduł „Organizacja pracy teatru” poprowadzi Piotr Franaszek i inni managerowie CSK, a także wykładowcy zakontraktowani doraźnie do zagadnień szczegółowych. Te to m.in. strategia i programowanie instytucji teatralnych, ośrodków kultury, zarządzanie nimi i administrowanie, także relacje tego typu jednostek z biznesem.
Studium teatralne nie jest propozycją wyłącznie dla osób pochłoniętych pasją teatru. – Zajęcia są ogólnorozwojowe. Doskonalą m.in. umiejętność płynnego mówienia, autoprezentacji i samoorganizacji. Ich podstawą jest teoria teatru, która przybliży studiującym dzieje dramaturgii oraz współczesne praktyki performatywne – twierdzą organizatorzy LST.
Marek Rybołowicz