Jest kasa na oczyszczalnie i ujęcie wody

Dobre wieści z gminy Gorzków. Projekt „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej, etap II” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość całkowita projektu to 1,8 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 950 tys. zł. – Inwestycja składa się z dwóch etapów robót, realizowanych w formule zaprojektuj-wybuduj – mówi Piotr Cichosz, wicewójt gminy Gorzków. Pierwsze zadanie dotyczy budowy 28 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Wykonawca został już wyłoniony, a stosowna umowa podpisana. Wartość tej części inwestycji to 440 tys. zł. – Obecnie trwają prace projektowe, a oczyszczalnie zostaną wybudowane w kwietniu 2021 r., o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne – mówi Cichosz.

Mieszkańcy będą partycypować w kosztach na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W drugim etapie robót gmina planuje przebudować ujęcie wody w miejscowości Orchowiec. – Jest to najstarsza hydrofornia w gminie Gorzków, z lat sześćdziesiątych XX wieku. Niezbędne jest wykonanie nowych studni wraz z zestawami hydroforowymi, komplet urządzeń do dezynfekcji wody, instalacje, nowe pomieszczenia i fotowoltaika – wylicza wicewójt. Szacuje się, że łączny koszt drugiego zadania wyniesie 1,3 mln zł. Gmina planuje ogłosić przetarg w tym roku, a zakończenie i rozliczenie inwestycji przewidziane jest do końca czerwca 2023 r. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here