Jest praca w magistracie

Chełmski magistrat przyjmie do pracy trzy osoby do straży miejskiej i dwie do Biura Gospodarki Odpadami. – Urzędnicy odchodzą na emeryturę, dlatego szukamy nowych pracowników – tłumaczy Elżbieta Grzyb, sekretarz miasta Chełm.

– W ciągu ostatniego roku trzej strażnicy miejscy, w tym były komendant Tadeusz Ordyniec, odeszli na emeryturę – mówi sekretarz miasta, Elżbieta Grzyb. – Ze względu na braki kadrowe trudno jest zorganizować służbę na dwie zmiany. Dlatego prezydent zdecydowała o ogłoszeniu naboru na trzy wolne miejsca pracy w Straży Miejskiej.
O przyjęcie do SM mogą starać się osoby, które mają wykształcenie wyższe i ukończyły studia o kierunku: prawo, administracja, politologia, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne lub bezpieczeństwo narodowe. Kandydaci muszą też legitymować się co najmniej dwuletnim stażem pracy, bardzo dobrą sprawnością fizyczną, mieć nieposzlakowaną opinię i uregulowany stosunek do służby wojskowej. Nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo, w tym też skarbowe.
Dwie kolejne osoby są poszukiwane do pracy w Biurze Gospodarki Odpadami na stanowisko wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – Jedna osoba ostatnio odeszła na świadczenie emerytalne, z kolei na drugim stanowisku od jakiegoś czasu był wakat – wyjaśnia sekretarz Grzyb.
Kandydaci muszą mieć wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse lub administracja. Termin składania dokumentów do obu konkursów mija w poniedziałek 9 października. (ps)