Jest z czego wybierać

Kontynuujemy prezentację 34 projektów, które będą poddane pod głosowanie w tegorocznej edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego, które rozpocznie się 19 września i potrwa do 4 października.


13. „Wiedza szansą na sukces”, koszt 70 tys. zł – to projekt zakładający cykl zajęć pozalekcyjnych, pozwalających usystematyzować i poszerzyć wiedzę; jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Świdnik. Ma na celu rozwijanie umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego pod kątem przyszłych egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów.

14. „Zaułek rekreacyjno-edukacyjny dla starszych, dzieci i młodzieży”, koszt 200 tys. zł – projekt zakłada budowę miejsca aktywnej rekreacji na rogu ulic Pileckiego i Krańcowej (od zachodu) dla starszych dzieci i młodszej młodzieży z urządzeniami jakich jeszcze nie ma w Świdniku. Obok już istniejącego placu zabaw dla maluchów oraz siłowni dla dorosłych miałby powstać zaułek, który wyposażony byłby w sprzęty do aktywnej rekreacji oraz urządzenia edukacyjne.

15. „Muzyczne Wieczory u Św. Kingi (V edycja)”, koszt 70 tys. zł, cykl darmowych koncertów znanych artystów, które zorganizowane będą na terenie parafii Św. Kingi w Świdniku. Celem projektu jest promowanie kultury muzycznej, zwłaszcza piosenek z wartościowym tekstem. Koncerty będą nieodpłatne, dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta Świdnika i okolic.

16. „Niech Świdnik na Boże Narodzenie rozbłyśnie swoim blaskiem”, koszt 70 tys. zł, projekt zakłada instalację świątecznych iluminacji przy głównych ulicach miasta Świdnik oraz na placu Konstytucji 3 maja. W projekcie uwzględniono: postawienie ozdób przestrzennych np. renifery, sanie Mikołaja, bombki, prezenty, gwiazdę, bałwana, tunel zrobiony z iluminacji, iluminację z napisem Świdnik do zdjęć w ramce.

17. „Świdnik moje miejsce na ziemi”, koszt 35 tys. zł, projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży świdnickich szkół, pokazujący tradycje regionu lubelskiego. To 10 warsztatów, po jednym dla każdej grupy, gdzie uczestnicy zapoznają się ze strojami oraz instrumentami regionalnymi. W ramach warsztatów odbywać się będą zajęcia ze śpiewu i tańca, a wspólnie z uczestnikami opracowany zostanie taniec lubelski.

18. „Napis Świdnik przy wjeździe nową promocją miasta”, koszt 56 tys. zł, ustawienie przestrzennej konstrukcji z napisem „Świdnik” lub ewentualnie „I Love Świdnik” na rondzie im. Alfreda Bondosa lub skarpie Zielonego Parku za Kauflandem. Napis, wzorem innych europejskich i polskich miast, ma stać się promocją Świdnika, a także nową atrakcja turystyczną, zachęcającą do robienia pamiątkowych zdjęć.

19. „Piłkarskie Potyczki Pokoleń: Avia Świdnik – Świdniczanka”, koszt 28,5 tys. zł, to sportowo-rekreacyjne spotkanie kilku futbolowych pokoleń mieszkańców naszego miasta. Podczas kilkugodzinnego bloku sportowego na murawie miejskiego stadionu swoje umiejętności zaprezentują zarówno najmłodsi adepci futbolowych akademii obu klubów, jak również obecni, a także byli piłkarze, trenerzy oraz działacze obu świdnickich klubów.

20. „Świdnik Uwielbia”, koszt 70 tys. zł, festyn parafialny w parafii pw. NMP Matki Kościoła jest wydarzeniem kulturalnym skierowanym do wszystkich mieszkańców miasta chcących wspólnie, radośnie, aktywnie i twórczo spędzić niedzielne popołudnie.

21. „Festiwal Dzieci”, koszt 70 tys. zł – festiwal dedykowany najmłodszym mieszkańcom miasta. W programie trzydniowego wydarzenia odbędą się: spektakl teatralny, koncert muzyczny, projekcje filmowe, warsztaty i animacje dla najmłodszych. Projekt zakłada szeroko pojętą integrację dzieci i rodziców. Ma za zadanie zwrócić uwagę na to, jak ważne jest kształtowanie u dzieci pozytywnego kontaktu ze sztuką, uczestniczenia w zabawach, które wymagają koncentracji, ważności i wspólnego spędzania czasu. To przestrzeń, którą ma pokazać dzieciom alternatywne spędzanie czasu, zabawy. Ma odciągnąć uwagę rodziców od telefonów, tabletów, komputerów na rzecz sięgnięcia pamięcią do analogowych czasów z dzieciństwa.

22. „Scena Młodych”, koszt 70 tys. zł, cykl koncertów i dyskotek dla młodzieży, celem projektu jest organizacja 2 koncertów i 2 dyskotek promujących muzykę młodzieżową w okresie letnim (od maja do sierpnia). Prezentować się będą zespoły muzyczne, artyści z Polskiej sceny rozrywkowej, których najszerszą publiczność stanowią młodzi odbiorcy.

23. „Sztuka Aktywna – spotkanie z kulturą w strefie wolnego czasu”, koszt 70 tys. zł, projekt zakłada przeprowadzenie cyklu wydarzeń literackich i muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów) w Zaułku Poetów.. Zadanie odpowiada na zainteresowania mieszkańców Świdnika kulturą i sztuką spędzenia wolnego czasu. Bohaterami zadania będą nie tylko pisarze i ich książki, ale również ich wrażliwość literacka, dotyczy to również muzyków. Uczestnicy będą mogli spojrzeć na świat literacki.

24. „Kulturalne Lato 2023”, koszt 70 tys. zł, projekt kulturalny skierowany jest do kilku grup odbiorców. Łączy trzy różne obszary działalności, które są latem zwykle wypatrywane przez mieszkańców Świdnika – imprezy DJ’skie, potańcówki i kino plenerowe. W tym projekcie chcemy łączyć pokolenia proponując wspólny program Kulturalnego Lata 2023.

25. „Oswoić Kulturę 2”, koszt 49,1 tys. zł, cykl koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku to spotkania przybliżające dzieciom i młodzieży wiedzę na temat instrumentów muzycznych oraz polskich tańców narodowych w formie koncertu wzbogaconego muzyką na żywo.

26. „Jarmark Bożonarodzeniowy”, koszt 70 tys. zł, Jarmark Bożonarodzeniowy skierowany do wszystkich mieszkańców. Zaplanowany na jeden z weekendów poprzedzających Święta Bożego Narodzenia. W tym wyjątkowym czasie Świdnicki plac Konstytucji 3 Maja i budynek Miejskiego Ośrodka Kultury stanie się tłem bajkowej scenerii. Pokaz rzeźbienia w lodzie, warsztaty ozdabiania pierników, wspólne pakowanie prezentów czy świąteczny maraton filmowych.

27. „Lotnicze Miasteczko dla dzieci”, koszt 200 tys. zł, zakłada modernizację i rozbudowę placu zabaw na skwerku ulic Kościuszki-Głowackiego. Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz jego rozbudowa o nowe elementy nawiązujące do tradycji lotniczych Świdnika (samolot, bujaki, karuzele, huśtawki itp.). W związku z graniczącymi z placem zabaw Ośrodkiem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (PSONI Koło w Świdniku), Przedszkolem i Szkołą Podstawową – urządzenia będą przystosowane zarówno dla potrzeb tych osób.

28. „Dajmy im szansę – zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin”, koszt 70 tys. zł, zajęcia terapeutyczne w Ośrodku Terapii i Rozwoju przy ul. Hallera 9, dla dzieci, młodzieży i ich rodzin to projekt dla osób wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiazywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych, społecznych pogłębionych epidemią COVID-19. Obejmuje zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, terapię rodziną. Efekty uzyskane w terapii przełożą się na lepsze funkcjonowanie dzieci.

29. „Turniej koszykówki ulicznej na boiskach przy Parku Avia”, koszt 17 tys. zł, organizacja turnieju koszykówki ulicznej na boiskach przy Parku Avia. Projekt ma zachęcić do aktywności sportowej i młodzież i dorosłych.

30. „Klub Młodego Odkrywcy”, koszt ok. 25,5 tys. zł Klub Młodego Odkrywcy to nauczanie przez doświadczenie – projekt obejmuje realizację cyklu zajęć matematyczno-fizycznych przeprowadzonych metoda eksperymentu. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Świdnik. Podczas zajęć z doświadczoną kadrą specjalistów młodzież pozna tajniki matematyki i fizyki wykorzystując nowoczesne technologie.

31. „Bajkowe podróże z Panem Kleksem”, koszt 70 tys. zł, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, to propozycja półkolonii letnich w Świdniku, które adresowane są do uczniów od 7 do 12 lat. Każdy dzień półkolonii to nowa przygoda, dla której punkt wyjścia stanowić będą motyw książki Jana Brzechwy Akademia Pana Kleksa.

32. „Przyrodnicze tajemnice”, koszt 70 tys. zł, to wyrównywanie szans dzieci ze świdnickich placówek edukacyjnych poprzez organizację warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży ze świdnickich placówek edukacyjnych. W trakcie warsztatów dzieci dowiedzą się czym są zapylacze i w jaki sposób można je chronić, w jaki sposób powstają owoce, oraz jak chronić Ziemię i jej zasoby.

33. „Na dobry początek VIII”, koszt 70 tys. zł, projekt skierowany jest do dzieci ze Świdnika, zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami i przejawiających zaburzenia integracji sensorycznej. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania najmłodszych mieszkańców naszego miasta w życiu codziennym poprzez objęcie ich indywidualną diagnozą i terapią SI.

34. „Pomagajka VI”, koszt 70 tys. zł, projekt specjalistyczny, przeznaczonym dla dzieci z Gminy Miejskiej Świdnik, wymagających diagnozy, terapii dysleksji i innych trudności, konsultacji z fizjoterapii, pomocy psychologa. Głównym celem jest rozpoznanie, zrozumienie i rozwiązanie problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie dziecka w domu rodzinnym, przedszkolu, szkole poprzez udział w zajęciach indywidualnych. (opr. w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here