Jestem Niepokalane Poczęcie

8 grudnia Kościół obchodził uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Matka Chrystusa ma być nieustanną przewodniczką w adwentowym czasie przygotowań do uroczystości Bożego Narodzenia.


Dogmat o Niepokalanym Poczęciu ogłosił bullą „Ineffabilis Deus” – „Niewyrażalny Bóg” papież Pius IX. Było to 8 grudnia 1854 roku. Najważniejszą przesłankę prowadzącą do wniosku o Niepokalanym Poczęciu Maryi znajdziemy w słowach anioła ze sceny zwiastowania: „Raduj się Pełna łaski” (Łk 1,28).

Pierwsze teksty chrześcijańskie mało mówią o Maryi. Dopiero sobór w Efezie, w 431 roku nazwał Ją Matką Bożą. Święto Poczęcia Maryi ustanowiono w VII wieku w Kościele greckim, a w VIII wieku w Kościele łacińskim. Uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się mocą późniejszego, odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa.

W 1477 roku papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej. Dzieje kultu Niepokalanego Poczęcia zostały podane w bulli wydanej 8 grudnia 1661 roku przez papieża Aleksandra VII. Jednak dopiero papież Klemens XI ustanowił w 1708 roku dzień 8 grudnia jako święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

W Lourdes, we Francji, w 1858 roku, Matka Boża potwierdziła ogłoszony zaledwie 4 lata wcześniej dogmat o Niepokalanym Poczęciu. Bernadecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. W objawieniach w Fatimie, które rozpoczęły się w 1917 roku, na kilka miesięcy przed rewolucją w Rosji, Najświętsza Maria Panna przepowiedziała: „Na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje.”

Godzina Łaski

W okresie od 24 października do 8 grudnia 1947 roku Maryja objawiła się jedenaście razy w Montechiari, we Włoszech, pielęgniarce Pierinie Gilli. W dniu swego święta przypadającego w czasie Adwentu, powiedziała, iż pragnie, by każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono uroczyście Godzinę Łaski dla całego świata. Dla modlących się w Godzinie Łaski Matka Boża obiecała zesłać wiele łask dla duszy i ciała.

Godzina Łaski trwa między 12. a 13. Według tego objawienia Jezus okaże niezmierzone miłosierdzie tym, którzy będą modlić się za bliźnich w tym czasie. Warto uczestniczyć podczas tej godziny w eucharystii lub w miejscu adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwę należy zacząć od wzbudzenia w sobie nadziei na spełnienie słów Maryi, która obiecała skruszyć serca zatwardziałych grzeszników, a także tych, którzy porzucili Kościół.

Kult Niepokalanego Poczęcia powszechny był już w dawnej Polsce. Za namową kanclerza Jerzego Ossolińskiego, król Władysław IV Waza chciał ustanowić Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Istniały również bractwa NMP. Pierwszy polski zakon męski – Zakon Księży Marianów Najświętszej Marii Panny, został założony w Puszczy Korabiewskiej pod Warszawą w 1673 roku przez ojca Stanisława Papczyńskiego, pijara, który został kanonizowany 5 czerwca 2016 roku,

Olbrzymią rolę w szerzeniu kultu Niepokalanego Poczęcia Maryi odegrał św. Maksymilian Kolbe, propagując go nie tylko w Polsce, ale też m. in. w Japonii. „Rycerz Niepokalanej” drukowany jest do dzisiaj.

Wizerunek Niepokalanej umieszczony jest w herbach Czemiernik na Lubelszczyźnie i Wolsztynie w woj. lubuskim. W naszym kraju istnieją 92 parafie pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, z tego aż dwie w Lublinie i zgromadzenie zakonne.

Kościół rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Kościół rektoralny pod tym wezwaniem znajduje się przy ul. Staszica 16a w Lublinie. Został ufundowany wraz z klasztorem karmelitanek bosych przez Jana Mikołaja Daniłowicza, podskarbiego wielkiego koronnego, oraz jego żonę Zofię. Budowę rozpoczęto w latach 1646-50. Całość została ukończona na początku XVIII w. Klasztor wraz z kościołem tworzy zamknięty czworobok. Świątynię konsekrował w 1721 roku sufragan lwowski, bp Feliks Szaniawski, o czym przypomina istniejąca do dzisiaj tablica. Fasada świątyni stanowi przykład renesansu lubelskiego, natomiast wewnętrzne wyposażenie jest barokowe: ołtarz główny, 4 boczne oraz ambona.

Cennymi obiektami kościoła są obrazy przedstawiające fundatorów klasztoru i scenę ofiarowania Jezusa w świątyni. W 1807 do klasztoru przybyły karmelitanki ze Świętoduskiej. Docelowo w klasztorze osiadły Siostry Miłosierdzia od św. Wincentego a Paulo, zwane szarytkami, prowadzące w dużej części klasztoru szpital. Obecnie siostry szarytki zajmują niewielką część pomieszczeń, w reszcie budowli funkcjonuje Szpital Kliniczny nr 1. Przy kościele na Staszica działa m. in. Duszpasterstwo Akademickie UMCS oraz prowadzona jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. W okresie przed Bożym Narodzeniem często organizowane są koncerty adwentowe.

Parafia cywilno-wojskowa

Drugim kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP jest kościół garnizonowy przy Alejach Racławickich 20. Cywilno-wojskowa parafia została erygowana dekretem biskupa Bolesława Pylaka 11 kwietnia 1976 roku. W 1986 roku oddano do użytku nowo wzniesiony budynek plebanii.

Obecna świątynia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP została wybudowana przez Rosjan w latach 1904-1906 jako cerkiew garnizonowa dla żołnierzy wyznania prawosławnego. Po zakończeniu I wojny światowej groziło jej przeznaczenie na cel świecki: kino lub łaźnię, dlatego z inicjatywy ludności i biskupa lubelskiego ok. 1920 roku adaptowano ją na kościół katolicki i poświęcono.

W 1926 roku dekretem biskupa polowego wojsk polskich Stanisława Galla nadano kościołowi obecne jego wezwanie. Obecny kształt świątynia zyskała w latach 1926-32. Przebudowano dach i zdjęto z wieży typowo cerkiewną cebulę W 1932 roku dokonano gruntownej przebudowy według planu inż. W. Wojciechowskiego. Kościół konsekrował biskup polowy Józef Gawlina w 1933 roku.

Kościół jest murowany, jednonawowy, bez określonego stylu. Wewnątrz znajdują się trzy murowane ołtarze. W centrum ołtarza głównego znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, a z boku figura św. Michała Archanioła i świętego Jerzego, wykonane w piaskowcu przez rzeźbiarza Wojciecha Durka w 1932 roku. Po stronie lewej znajduje się ołtarz boczny Dobrego Pasterza, a po prawej św. Jana Chrzciciela.

W nawie stoją ławki z 1974 roku. i konfesjonały dębowe z okresu międzywojennego. Polichromię wykonali w 1932 roku: Stanisław Cegielski i Henryk Plich pod kierunkiem profesora Karola Frycza. Sufit jest płaski. Na chórze muzycznym znajdują się organy z lat 1931-32, remontowane w latach 1976 i 1997. Obok prezbiterium znajdują się dwie zakrystie.

Świątynia posiada dzwonnicę z trzema dzwonami. W latach 1995-96 przeprowadzono remont generalny wraz ze złoceniem ołtarzy. W 1998 roku powstała kaplica Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego z kopią obrazu MB Częstochowskiej. Na terenie liczącej obecnie 3913 wiernych parafii przy ulicy Ogródkowej, znajduje się figura Pana Jezusa. Tegorocznej sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył w tym roku ks. bp. Artur Miziński, sekretarz Episkopatu Polski. Zostały na niej poświęcone medaliki dla klas trzecich. Potem odbył się piknik parafialny, gdzie nie zabrakło wojskowej grochówki. O godz. 19.00 w świątyni miał miejsce koncert organowy, który zamknął Rok Jubileuszowy 100-lecia katolickiego duszpasterstwa wojskowego.

Księża marianie

W Lublinie działa też Dom Zgromadzenia Księży Marianów, którzy prowadzą liczącą obecnie 5259 wiernych parafię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, erygowaną 13 maja 1993 przy ul. Bazylianówka 85. Jest to najmłodszy mariański klasztor w Polsce. 8 grudnia 2009 roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod kościół, który został oddany do użytku już 23 sierpnia 2010 roku. Przy parafii działają m. in.: Akademia Twórczości Dziecięcej, Caritas parafialna, chór parafialny, Grupa AA, Grupa Biblijna, Harcerstwo, kółka różańcowe. W niedzielą, 8 grudnia 2019 roku w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka 85, rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które w tym roku prowadzi o. Mariusz Chyrowski, redemptorysta.

Elżbieta Kasprzycka