Jeszcze tylko podpis i chwycą za łopaty

Wykonawcą przebudowy ulic Wiercieńskiego i Bazylany została spółka Pref-Bet z Pawłowa. Lada dzień miasto podpisze z nią umowę. – Wykonawcy zależy na jak najszybszym rozpoczęciu prac – informuje Gabinet Prezydenta Chełma.

Ogłoszony przez chełmski ratusz przetarg na „rozbudowę i przebudowę ul. Henryka Wiercieńskiego i ul. Bazylany w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” obejmuje dwa zadania. Pierwsze (współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) zakłada długo oczekiwaną budowę i przebudowę tamtejszych chodników, budowę dwukierunkowej drogi rowerowej, przebudowę i budowę zjazdów „indywidualnych” i publicznych, budowę kanału technologicznego, rozbudowę i budowę oświetlenia pasa drogowego, rozbiórkę słupów oświetlenia, przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Drugie zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Bazylany i Wiercieńskiego. W ogłoszeniu przetargowym czytamy, że to „zadanie zostanie sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Lublinie udzielonych w formie pożyczki. Umowa o dofinansowanie z WFOŚiGW w Lublinie będzie podpisana po złożeniu wniosku aktualizacyjnego po wyłonieniu wykonawcy robót i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie podjętej w formie uchwały”.

Mieszkańcy tej okolicy wiele lat czekali na tę kompleksową inwestycję. Obie złożone w przetargu oferty „zmieściły” się w kwocie, którą miasto na ten cel zaplanowało (tj. 20 388 549,66 zł). Oferty były do siebie zbliżone – spółki Pref-Bet z Pawłowa (gmina Rejowiec Fabryczny) opiewała na 19 785 017,62 zł, a spółki Strabag z Pruszkowa na 19 898 682,66 zł. Ostatecznie oferta firmy Strabag została odrzucona. 31 maja br. miasto rozstrzygnęło przetarg i wyłoniło wykonawcę inwestycji, którym została spółka Pref-Bet z Pawłowa. Umowa na realizację zadania jeszcze nie została podpisana, ale lada dzień ma to nastąpić.

– Finalizowane są jeszcze ostatnie kwestie formalne – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Umowa zostanie podpisana na początku przyszłego tygodnia, a wykonawcy zależy na jak najszybszym rozpoczęciu prac. (mo)