Jeżdżą gładko, wśród zieleni

4,2 mln zł kosztowała przebudowa ul. Pana Tadeusza, która właśnie dobiegła końca. Do tego mieszkańcom udało się ocalić 30 drzew.


Przeciwko planowanej wycince opowiedziała się liczna grupa mieszkańców ulicy Pana Tadeusza. Ich podpisy pod pismem do prezydenta Krzysztofa Żuk zebrał Konrad Kurlej, 28-letni mieszkaniec ulicy Pana Tadeusza. – Początkowo nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jaka będzie skala planowanej wycinki i że jej ofiarami padną tak dorodne drzewa – podkreślał w rozmowie z „Nowym Tygodniem”. Pierwszy projekt zakładał wycinkę 58 drzew, mieszkańcy wywalczyli pozostawienie 30 z nich.

Na rozbudowę ulicy Pana Tadeusza miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót było Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie. (EM.K.)