Jubilat ambitny i odpowiedzialny

Wręczenie medali zasłużonym dla powiatu świdnickiego

W zeszły wtorek w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku obyła się uroczysta Świdnicka Gala Samorządności z okazji 20-lecie istnienia powiatu świdnickiego. Były wspomnienia, przemówienia i nagrody.


Na Galę zaproszono samorządowców związanych z powiatem świdnickim, przedstawicieli zaprzyjaźnionych samorządów, władz województwa, a także świdnickich uczniów, którzy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszej historii Polski. Gościem specjalnym uroczystości był rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Stanisław Michałowski, politolog, który wygłosił referat na temat formowania się polskiej samorządność oraz reformy administracyjnej powołującej do życia powiaty. Kolejne minuty części oficjalnej wypełniły przemówienia.

– W dniu, w którym świętujemy urodziny 20-letniego młodzieńca, jakim jest powiat świdnicki, chcemy mu gratulować i życzyć dwóch rzeczy, aby kierował się zdrową ambicją i cnotą odpowiedzialności – mówił w imieniu nieobecnego na Gali wojewody lubelskiego, jego pełnomocnik i członek zarządu powiatu świdnickiego, Radosław Brzózka.

– Dzisiaj, jako nowoczesny powiat, wykorzystujemy wszystkie możliwe zewnętrzne mechanizmy finansowe. Inwestycje opieramy na partnerskiej współpracy z gminami. Rozsądnie wydajemy środki publiczne i jasno określamy priorytety. Dziękuję za wieloletnie budowanie wspólnoty lokalnej i proszę o jeszcze więcej – zakończył swoją przemowę Łukasz Reszka, starosta powiatu świdnickiego.

– Żeby powstała wspólnota, która jest zarzewiem samorządu, ludzie muszą czuć do siebie sympatię, budować więzi i relacje, wspólną kulturę. Kiedy toczyła się dyskusja o powstaniu powiatu, taka wspólnota w Świdniku i wokół miasta już się tworzyła – przypominał Andrzej Mańka, przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego.

– Miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w tworzeniu powiatu w Świdniku. Powstał ponad wszelkimi podziałami, wspólnym wysiłkiem wielu ugrupowań politycznych i mieszkańców. Dziękuję za te dwadzieścia lat funkcjonowania. Życzę nam wszystkim, abyśmy nadal wspólnie tworzyli roztropne dobro dla pożytku naszych mieszkańców – mówił z kolei Waldemar Jakson, burmistrz Miasta Świdnik.

Następnie obecnym i byłym radnym powiatowym wręczono okolicznościowe dyplomy, jako symboliczny dowód uznania za ich samorządową pracę, a osoby i firmy najbardziej zasłużone dla powiatu wyróżniono medalami „Zasłużony dla Powiatu Świdnickiego”. Otrzymali je: Mirosław Król, który przez 12 lat był starostą powiatu świdnickiego, Ryszard Borowiec, wieloletni przewodniczący rady powiatu, Kazimierz Szczygieł, były członek zarządu powiatu, Franciszek Mróz, radny i członek zarządu powiatu, Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika, Mieczysław Majewski, były prezes PZL-Świdnik, Krzysztof Michalski, prezes „PEC” i były wojewoda lubelski, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC”, PK „Pegimek”, spółka Remondis, OSM Piaski, SBP w Piaskach oraz przedsiębiorstwo „Stryjno Sad”.

Galę uświetniły występy artystyczne uczniów i absolwenci szkół prowadzonych przez powiat. Zwieńczeniem obchodów 20-lecia istnienia powiatu świdnickiego będzie zaplanowane na 10 grudnia rozstrzygnięcie I Konkursu Fotograficzno-Filmowego pn. „Powiat Świdnicki w kadrze” pod hasłem „Patrz oczyma, fotografuj sercem”, które odbędzie się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku. JN