Jubileusz 65-lecia szkoły podstawowej w żółtańcach

28 września odbyła się uroczystość 65-lecia Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Św. Rodziny w Chełmie. Oficjalną część, już w szkole, otworzyła dyrektor Maria Lipczyńska, witając przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie Arkadiusz Kwieciński , starszy wizytator Krystyna Sawicka, wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba, przewodniczący Rady Gminy Chełm Artur Kubacki, dyrektor Biura Obsługi Szkół Lech Lepianko, dyrektor Biura Promocji Gminy Chełm Ryszard Mielniczuk, proboszcz parafii pw. Św. Rodziny ks. Mirosław Bończoszek, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, absolwenci.

W części artystycznej wspomnienia minionych lat przeplatane były występami uczniów. Można było usłyszeć piosenki “To był świat w zupełnie starym stylu” Urszuli Sipińskiej, “Twarze, twarze” Michała Bajora, “Jak przeżyć wszystko jeszcze raz” Krzysztofa Krawczyka, wykonanie tradycyjnego “Sto lat” na fletach. Zaprezentowano również pokazy gimnastyczne, taniec z łyżkami oraz taniec towarzyski. Najmłodsi uczniowie popisali się piękną recytacją wierszy dla dzieci. Na koniec głos zabrali goście. Arkadiusz Kwieciński w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk wręczył list gratulacyjny, w którym złożył wyrazy uznania dla imponującego dorobku szkoły oraz podziękował za oddanie, serce i odpowiedzialność w kształtowaniu umysłów i postaw kolejnych pokoleń. Wójt Gminy Chełm przyłączył się do gratulacji, życząc dalszych sukcesów w budowaniu chlubnej tradycji szkoły.

Należy wspomnieć, że obchodom 65-lecia towarzyszyła wystawa zdjęć poświęconych historii szkoły od momentu jej powstania do czasów współczesnych. Dużą atrakcją była bogata ekspozycja sprzętów szkolnych i strojów uczniowskich z lat 50-70 ubiegłego wieku. Została wydana również okolicznościowa gazetka.

Historia szkoły

Historia szkoły rozpoczyna się 1 września 1953 r., kiedy to 127 uczniów rozpoczęło edukację w Publicznej Szkole Powszechnej. Pierwszym kierownikiem został Mieczysław Eliaszczuk, zaraz po nim (XI 1953) Maria Mostowska, Marian Sabarański, Jan Bakun, Maria Bakun, Elżbieta Szczerbacz i od 1992 r. po dzień dzisiejszy Maria Lipczyńska. Początkowo budynek szkolny składał się z trzech sal, holu i gabinetu dyrektora. Obecnie to 14 sal lekcyjnych, biblioteka, pracownia komputerowa, stołówka, sala gimnastyczna, pomieszczenia gospodarcze.

30 kwietnia 1966 r. w ramach obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego uczniowie i nauczyciele posadzili Dąb Tysiąclecia, pod którym zakopano list do przyszłych pokoleń. Po 37 latach odkopano i odczytano go podczas uroczystego apelu z okazji 50-lecia szkoły.

9 września 2006r. odbyła się bardzo ważna uroczystość – nadanie szkole imienia ks. Józefa Dąbrowskiego i wręczenie sztandaru. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości m.in. ks. Charles Kosanke rektor Seminarium Polonijnego w Orchard Lake, ks. Prof. Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, księża, parlamentarzyści, przedstawiciele władz krajowych, wojewódzkich i samorządowych. Ksiądz Dąbrowski to człowiek związany z naszym regionem, wielki patriota, misjonarz.

30 września 2009r. był kolejnym ważnym wydarzeniem w historii szkoły. Tego dnia oficjalnie oddano do użytku salę gimnastyczną i boisko szkolne. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe.

Szkoła Podstawowa w Żółtańcach od wielu lat cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym i z roku na rok kształci coraz większą liczbę uczniów – w roku 2018/2019 jest ich 404. Wyniki egzaminów zewnętrznych każdego roku są na wysokim poziomie, co sprawia, że Szkoła Podstawowa w Żółtańcach daje solidne przygotowanie na dalszy etap edukacji. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas szóstych uplasowali się na 10. miejscu w województwie lubelskim wg rankingu Dziennika Gazety Prawnej.