Jubileusz „Czaty”

(19 października) Wojskowe Koło Łowieckie nr 150 „Czata” w Wygnance uroczyście obchodziło jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto nabożeństwem odprawionym przez ks. biskupa Antoniego Dziemianko z Pińska w kaplicy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Lipinkach, który w pięknym kazaniu nawiązał do roli myśliwego i znaczenia łowiectwa dla gospodarki narodowej i środowiska przyrodniczego.

Część oficjalna uroczystości odbyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dolina Dębów”, gdzie prezes koła Marek Brejer wraz z całym zarządem koła przywitał przybyłych gości, a wśród nich m.in.: ks. biskupa Antoniego Dziemianko, starostę bialskiego Mariusza Filipiuka, starostę włodawskiego Andrzeja Romańczuka, przedstawicieli okręgowych władz PZŁ: Romana Laszuka z Białej Podlaskiej i Mirosława Sawickiego z Chełma, wójta gminy Sosnówka Marcina Babkiewicza i burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego oraz poczet sztandarowy koła. Kolegom myśliwym z „Czaty” i członkom ich rodzin życzenia pomyślności na dalsze lata działalności przekazali wszyscy zaproszeni goście. (m)