Jubileusz i wybory w ChTKKF

W sobotę, 18 listopada, w Chełmie odbyła się uroczysta gala z okazji 65-lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, połączona w wyborami do chełmskich władz TKKF.


– 65 lat działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej stawia dziś Towarzystwo w czołówce organizacji, która uwzględnia potrzeby społeczeństwa dotyczące zdrowego typu życia – mówiła otwierając imprezę Wiesława Saganek, wieloletnia szefowa chełmskiego TKKF. – Szczególną uwagę w działalności skupiliśmy na propagowaniu i organizacji szeroko rozumianej aktywności fizycznej wśród różnych grup społecznych począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym na grupie seniorów kończąc – dodała.

Podczas gali odbyły się też wybory do władz chełmskiego TKKF. Jego prezesem ponownie została W. Saganek. Na jej zastępców wyznaczono: Magdalenę Domańską, Bogdana Tymochowicza i Tadeusza Stasieczka. Skarbnikiem została Ewa Wierzbicka, a sekretarzem Ewa Budzyńska. Zarząd uzupełniają: Karol Bednaruk, Tomasz Domański, Bolesław Kapuściński, Stanisława Kapuścińska, Ryszard Ogrodniczak i Zbigniew Witkowski.

Na koniec odbyło się wręczenie odznak „Za zasługi dla sportu”. Otrzymali je: Wiesława Saganek, Zbigniew Furman, Zbigniew Chojnacki, Alina Marciszewska, Bogusław Barszczewski, Henryk Karaś, Magdalena Domańska, Marek Mandziuk, Radosław Poświatowski, Adam Wołoszyński i Mirosław Szczepaniak. (kg)