Jubileusz Społecznej

Inauguracja roku szkolnego Zespołu Szkół Społecznych w Chełmie tym razem była szczególna, bo zbiegła się z jubileuszem 25-lecia działalności szkoły. Tradycyjnemu ślubowaniu pierwszaków towarzyszył wyjątkowy spektakl przygotowany przez uczniów. Był także czas na wspomnienia z dawnych lat…

Głównymi bohaterami piątkowych uroczystości byli uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Chełmie, którzy swoim spektaklem oczarowali widzów zgromadzonych w sali Chełmskiego Domu Kultury. Przedstawienie „Szkoła ogrodem wartości” – zgodnie z zapowiedzią dyrektor ZSS Marioli Kosmowskiej – przeniosło publiczność do „niezwykłego ogrodu”. Ponieważ obchody połączone były z inauguracją roku szkolnego, pierwszoklasiści złożyli także uroczyste ślubowanie i zostali oficjalnie pasowani na uczniów. Wcześniej jednak dyrektor opowiedziała w skrócie o samej szkole i o jej historii.
Zespołem Szkół Społecznych zarządza stowarzyszenie Chełmskie Towarzystwo Edukacyjne. W jej skład wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Placówka założona została w 1992 r. i była to pierwsza niepubliczna szkoła w Chełmie. – Chcieliśmy dać możliwość realizacji programu nauczania w innych warunkach, z uwzględnieniem innowacji pedagogicznych – mówiła podczas jubileuszu M. Kosmowska. – Stawialiśmy na mniej liczne klasy, aby zwracać większą uwagę na rozwój osobowości uczniów, a poprzez stosowanie różnorodności form pracy realizację ich osobistych zainteresowań.
Oprócz klas liczących maksymalnie 18 osób, ZSS od szkół publicznych odróżnia także zwiększona ilość godzin lekcyjnych. Liczba lekcji matematyki, fizyki, biologii czy chemii jest podwojona. Skutkuje to wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych i konkursów przedmiotowych. Uczniowie więcej uczą się też języków obcych, ale jednocześnie znajdują czas na zajęcia dodatkowe. – Tak zwana „biała szkoła”, czyli nauka jazdy na nartach, stała się już tradycją naszej szkoły. Prowadzimy również m.in. koło szachowe, a ostatnio do kół zainteresowania dołączyliśmy zajęcia z robotyki – mówi M. Kosmowska.

Absolwenci „Społecznej”, którzy przyjechali na obchody, z radością wspominali lata szkolne. Według dyrektor, to zasługa zarówno nastawienia nauczycieli ZSS, którzy od zawsze kładli duży nacisk na wychowanie, jak i miłej, rodzinnej atmosfery panującej w szkole. Już w artykule „Gazety Chełmskiej” z 1993 r. pisano o placówce: „Wszyscy, którzy są związani ze szkołą społeczną mówią o niej nasza szkoła”. Od tamtego czasu minęło już ćwierć wieku, a szkoła pomimo wielu trudności i komplikacji, z którymi borykała się przez ten okres, działa nadal. Od momentu powstania placówka zmieniała siedzibę dwa razy. Za każdym razem musiała ponosić koszty adaptacji budynku. Początkowo ZSS mieścił się przy ul. Wojsławickiej. Jednak z czasem musiał ustąpić miejsca Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i przenieść się do budynku przy ul. I Pułku Szwoleżerów. Niestety, to nie był koniec problemów. – W 2012 roku dalsze funkcjonowanie szkoły stanęło pod znakiem zapytania. Ponownie musieliśmy się przenieść, a nie było odpowiedniego budynku, który moglibyśmy zająć. To, że rok szkolny 2012/2013 udało się rozpocząć tu, gdzie obecnie funkcjonujemy, czyli przy ul. Hrubieszowskiej, zawdzięczamy jedynie determinacji Chełmskiego Towarzystwa Edukacyjnego, nauczycieli i rodziców uczniów – opowiadała dyrektor.
Swoje przemówienie dyrektor M. Kosmowska zakończyła słowami: – Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do utworzenia, a później funkcjonowania Szkoły Społecznej, gdzie wartości takie, jak wiedza, wychowanie i szczęście dziecka, są najważniejsze. (sr)