Jubileusz ZST

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko zbliża się do podsumowania obchodów Roku Jubileuszowego. Dziewięćdziesiąta rocznica funkcjonowania szkoły stała się okazją do opracowania i realizacji programu wychowawczego, którego treści akcentują rolę kolejnych pokoleń uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców w procesie tworzenia historii i tradycji szkoły.
Uroczystości i spotkania, które miały miejsce w roku szkolnym 2016/2017 były okazją do sięgnięcia w przeszłość i podkreślenia tego, co stanowi fundament dzisiejszej rzeczywistości tej szkoły i jej aktualnych osiągnięć. Kolejnym ważnym wydarzeniem Roku Jubileuszowego będzie zaplanowana na piątek 19 maja br. Spartakiada Pokoleń, zainicjowana przez dr. Grzegorza Grzywaczewskiego, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 90-lecia, na którą organizatorzy serdecznie zapraszają.
Podsumowanie całokształtu działań rocznicowych z udziałem parlamentarzystów, władz województwa, samorządu, przedstawicieli instytucji, przedsiębiorstw i sympatyków szkoły odbędzie się 9 czerwca br. podczas Gali Jubileuszowej. Cykl wspólnych spotkań zwieńczy Bal Absolwentów 10 czerwca. Więcej informacji o jubileuszu na stronie internetowej www.zst.chelm.pl (jar)