Jubileuszówka dla prezydent

Agata Fisz dostanie nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy w wysokości ponad 8 tys. zł brutto. Stosowną uchwałę w tej sprawie musi jedynie podjąć rada miasta.

Po 20 latach pracy urzędnikowi, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, przysługuje pierwsza nagroda jubileuszowa w wysokości 75 procent jednomiesięcznego wynagrodzenia. W tym roku 20-lecie pracy zawodowej obchodzi prezydent Chełma, Agata Fisz. Zgodnie z przepisami należy jej się nagroda w wysokości ponad 8 tys. zł brutto. Prezydent miesięcznie zarabia 12,3 tys. zł brutto. Ponieważ nagroda jest składnikiem wynagrodzenia, uchwałę w tej sprawie, podobnie jak przy przyznaniu trzynastej pensji, musi podjąć rada miasta.
Nagrody jubileuszowe przysługują pracownikom samorządowym co 5 lat. Im większy staż pracy, tym nagroda jest wyższa. Wcześniej nagrody jubileuszowe dostawali wiceprezydenci Józef Górny i Stanisław Mościcki. (ps)