Już rekrutują

Chełmska PWSZ otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Rekrutacja już trwa.

– Postanowiliśmy uruchomić bezpieczeństwo wewnętrzne, ponieważ wiemy, że jest to jeden z pożądanych przez rynek pracy kierunków. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, państwa, infrastruktury i środowiska, stanowi współcześnie coraz większe wyzwanie. A szczególnego charakteru nabiera na terenach przygranicznych. Dodatkowo czynnikiem przemawiającym za wyborem tego kierunku jest popularność szkół mundurowych w naszym regionie – mówi Arkadiusz Tofil, rektor uczelni

Na kierunku kształceni będą przyszli pracownicy administracji samorządowej, zespołów reagowania kryzysowego, jednostek organizacyjnych podmiotów gospodarczych zajmujących się ochroną informacji, jednostek straży granicznej, więziennictwa, policji, straży miejskiej, firm z branży ochrony osób i mienia oraz organizacji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem obywateli.

Chętni, którzy są zainteresowani studiami na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą uzyskać dodatkowe informacje w Instytucie Matematyki i Informatyki

(ul. Pocztowa 54a, bud.C) lub telefonicznie: nr 82 562 11 24. (mg)