Już wiedzą jak ratować

Klasa VI b z „Trójki” z wychowawcą Mariuszem Kujawą odwiedziła Stację Ratownictwa Medycznego w Chełmie. Uczniowie pod okiem doświadczonego ratownika zwiedzili wnętrze karetki. – Pan Paweł pokazał nam, jak działają kołnierze usztywniające kark, maska do sztucznego oddychania oraz elektrody – opowiada Konstanty.
Uczniowie mieli też okazję zbadać rytm swych serc a także wypróbować nosze, na których transportuje się poszkodowanych w wypadkach. Szczery podziw wzbudziło specjalne krzesełko, dzięki któremu ratownik może z chorym pokonywać wysokie schody i inne przeszkody. – Na zakończenie przygotowaliśmy krótki pokaz – mówi Anetta Szepel, pielęgniarka koordynująca stacji. – Chcieliśmy wpoić dzieciakom najważniejsze zasady dotyczące udzielania pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach oraz nauczyć, jakie informacje należy podać wzywając karetkę pogotowia. (wz)