Kalendarium Ziemi Włodawskiej 6-12 czerwca

– 6 czerwca 1919 roku ks. Teofil Biernat ze Sławatycz erygował parafię rzymskokatolicką w Dołhobrodach pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
– 6 czerwca 1938 roku poświęcono fundamenty świątyni w Lubieniu, na miejscu starego kościoła.
– 6 czerwca 1960 roku w Babsku urodził się radny gminy Urszulin Piotr Brzezina.
– 6 czerwca 1982 roku poświęcono kościół w Żukowie.
– 10 czerwca 1874 roku w Zamołodyczach urodził się Stanisław Brzósko (zm. 12 lipca 1963 w Łomiankach) – bratanek generała i naczelnego kapelana powstania styczniowego ks. Stanisława Brzóski, pszczelarz, nauczyciel, działacz społeczny.
– 10 czerwca 1881 roku poświęcono plac i wmurowano kamień węgielny pod budowę prawosławnej cerkwi parafialnej w Hańsku.
– 10 czerwca 1998 roku odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą Międzyszkolny Klub Sportowy „Mechanik”, przy ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie. W dniu 18 listopada 1998 r. Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Chełmie przyznał klubowi licencję uprawniającą do udziału w zawodach lekkoatletycznych.
– 11 czerwca 1990 roku, w wyniku pierwszych wolnych wyborów, które odbyły się 27 maja, burmistrzem Włodawy został Grzegorz Dynkiewicz. 9 dni później – 20 czerwca, zastępcą burmistrza został Marian Sołtys.
– 11 czerwca 2011 roku Włodawę odwiedził przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski.
– 12 czerwca 1947 roku w Suchawie spłonęło 8 domów i 4 zabudowania gospodarskie.
– W czerwcu 1742 roku Antoni Pociej dokonał rewizji nadań na rzecz włodawskiej cerkwi unickiej. W następstwie tego dokumentu powstała odrębna jurydyka cerkiewna, faktycznie funkcjonująca już poprzednio. Był to trzeci organizm, poza jurydyką paulińską i gminą żydowską nie podlegający prawnemu ustawodawstwu gminy miejskiej.
– W czerwcu 1941 roku na pojezierzu łęczyńsko-włodawskim miała miejsce koncentracja wojsk hitlerowskich grupy armii „Południe” feldmarszałka Greda von Rundstedta przed napaścią na ZSRR w ramach operacji „Barbarossa”.