Kalendarium Ziemi Włodawskiej

25 kwietnia 1927 roku zarejestrowano w sądzie spółkę Huta Szkła „Nadbużanka” w Woli Uruskiej. Spółkę utworzono 21 września 1921 roku.
– 25 kwietnia 2008 roku Straż Miejska we Włodawie otrzymała fotoradar.
– 26 kwietnia 1948 roku do starostwa powiatowego we Włodawie dostarczono elementy pomnika Tadeusza Kościuszki, m.in. 50-kilogramową tablicę z popiersiem Kościuszki, ozdobnego orła i tablicę z napisem „Tadeuszowi Kościuszce – Rodacy”. Elementy pomnika, który Niemcy nakazali zburzyć wiosną 1942 roku, wykradli i przechowywali przez okres okupacji włodawscy strażacy. Pozwoliło to zrekonstruować pomnik, którego odsłonięcie odbyło się 1 maja 1948 roku.
– 26 kwietnia 1982 roku w Zakładzie Karnym we Włodawie zlikwidowano tzw. ośrodek odosobnienia. Tego dnia ostatni internowani zostali przetransportowani do innych jednostek penitencjarnych.
– 28 kwietnia 2008 roku na sesji Rady Miejskiej we Włodawie podjęto uchwałę o budowie pomnika poświęconego poległym i pomordowanym w latach 1945-1955 żołnierzom i współpracownikom oddziału partyzanckiego Obwodu AK-WiN Włodawa, dowodzonego przez braci: por. Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” i ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”.
– 30 kwietnia 1943 roku zlikwidowano działający we Włodawie obóz pracy dla Żydów – zatrudnionych w nim Żydów wymordowano w Sobiborze.
– 30 kwietnia 1928 roku utworzono agencję pocztową w Krzywowierzbie.
– 30 kwietnia 1963 roku we Włodawie urodził się Dariusz Pszczoła – radny gminy Hańsk.
– W kwietniu 1949 roku we Włodawie powstał posterunek klimatologiczny. Mieścił się przy ulicy Podzamcze.
– 1 maja 1829 roku zawiązało się Towarzystwo Szkółki Elementarnej na wsi i w gminie Krzywowierzba.
– 1 maja 1990 roku utworzono Poleski Park Narodowy, o powierzchni 4813,35 ha.
– 1-2 maja 1942 roku – rozpoczął się pierwszy etap likwidacji włodawskiego getta, podczas święta Szawuot. W tych dniach naziści wywieźli do komór gazowych w Sobiborze około dwóch tysięcy Żydów. Getto we Włodawie powstało w styczniu 1940 roku. Było zlokalizowane w rejonie ulic: Wyrykowskiej (obecnej ul. Tysiąclecia PP), Okunińskiej i Kotlarskiej. W getcie stłoczono około 9 tys. osób – miejscowych Żydów oraz przesiedleńców z Kalisza, Mielca i Wiednia. (ad)

News will be here