„Kalina” czeka na pensjonariuszy

W ŚOW „Kalina” do dyspozycji uczestników są m.in. doskonale wyposażone sale rehabilitacji

Trwa nabór pierwszych uczestników Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” w Lublinie. Placówka kompleksowo wesprze osoby starsze, w szczególności z zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi, także dla ich rodzin.


Środowiskowy Ośrodek Wsparcia jest nową jednostką organizacyjną w strukturze Miasta Lublin, powołaną przez radę miasta w lipcu 2020 roku. Mieści się w trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni użytkowej ponad 2,6 tys. m2, przystosowanym do potrzeb ludzi niepełnosprawnych. Do dyspozycji uczestników są pokoje mieszkalne wraz z łazienkami, pokoje do zajęć terapeutycznych, sale rehabilitacji oraz gabinety specjalistyczne. Oczywiście będzie tu świetnie wyposażony gabinet medycznej pomocy doraźnej.

– Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” to kolejne miejsce na Kalinowszczyźnie, w którym osoby starsze, z niepełnosprawnościami otrzymają pomoc i wsparcie. Placówka będzie świadczyć wysokiej jakości usługi, stanowi odpowiedź na potrzeby środowiska lubelskich seniorów. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków zewnętrznych mogliśmy stworzyć miejsce zapewniające profesjonalną i kompleksową rehabilitację osobom z zaburzeniami pamięci – mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, na kameralnym otwarciu ŚOW.

– Naszym priorytetem jest wprowadzanie nowej jakości usług społecznych na rzecz mieszkańców, w tym w szczególności seniorów jak i ich opiekunów. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwi zarówno profesjonalną rehabilitację osób z zaburzeniami pamięci oraz zapewni im specjalistyczne usługi całodobowe, m.in. na czas pobytu opiekuna w szpitalu lub sanatorium – uzupełnia Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Nowoczesne, specjalistyczne centrum

…oferuje zarówno usługi dzienne wraz z rehabilitacją, jak i całodobowe – w tym tzw. opiekę wytchnieniową. Kompleksowo wesprze osoby starsze, w szczególności z zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi oraz ich rodziny.

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” oferuje 30 miejsc pobytu dziennego, który obejmuje m.in. opiekę psychiatryczną, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługowych i kompetencji społecznych – wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Takie zajęcia placówka świadczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Ośrodek dysponuje też 30 miejscami okresowego pobytu całodobowego, przez 7 dni w tygodniu. Z tego 24 miejsca będą obejmować usługi pobytu okresowego, które przewidziano do 3 miesięcy – z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 6 miesięcy. Ponadto zorganizowano 6 miejsc opieki wytchnieniowej z maksymalnym pobytem do 14 dni.

Na rzecz podopiecznych Ośrodka pracować będą zespoły specjalistów składające się z psychologów, psychiatrów, pielęgniarek i pracowników socjalnych, fizjoterapeutów, instruktorów terapii zajęciowej oraz całodobowych opiekunów.

Dzięki pieniądzom unijnym

– Poza pobytem dziennym i całodobowym nasz nowy Ośrodek zapewnia rehabilitację ruchową. Usługa ta jest dostępna dla 265 osób – uczestników i mieszkańców wszystkich placówek funkcjonujących w najbliższym otoczeniu. A są to nowy Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” i starsze instytucje: Dom Pomocy Społecznej „Kalina”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina”, kompleks Rodzinne Domy „Kalina” i Klub Seniora. Usługa ta obejmuje również inne osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodaje Anna Bogusz, kierownik Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina”.

ŚOW został utworzony na bazie infrastruktury powstałej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł niemal 15,3 mln zł, z czego 8,8 mln zł przyniosło dofinansowanie z Unii Europejskiej, 1,1 mln zł środki z PFRON, oraz wkład własny Miasta Lublin prawie 5,4 mln zł.

Co istotne, usługi opiekuńcze w Ośrodku do końca roku będą świadczone nieodpłatnie. A to dzięki realizacji przez miasto unikatowego projektu „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here