Kalinowa w potrzebie

Wokół ulice wyremontowane a wyłożona płytami drogowymi Kalinowa dalej woła o przebudowę. Przypomniał o tym ostatnio radny Marcin Magier. Władze miasta, jak zapewniają, również widzą problem i będą starały się znaleźć pieniądze, by go rozwiązać.


Kalinowa to ulica w ścisłym centrum Świdnika. Jej część od czasu budowy znajdujących się przy niej bloków do dziś wyłożona jest drogowymi płytami, choć od tamtej pory minęło już kilkadziesiąt lat. Przez ten czas w tej tymczasowej z założenia nawierzchni powstały wyrwy i koleiny, a brak odwodnienia powoduje, że po opadach deszczu na ulicy stoją kałuże, a w okolicach położonego najniżej parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Jarzębinową tworzy się bajoro. Do tego dochodzi problem z brakiem miejsc parkingowych i zniszczonymi chodnikami. Mieszkańcy od lat dopominają się o przebudowę tego fragmentu ulicy.

Ostatnio ujął się za nimi radny Marcin Magier (Klub radnych Waldemara Jaksona), który w interpelacji do burmistrza upomina się o możliwość uwzględnienia przebudowy ulicy w Wieloletniej Prognozie Finansowej i dopytuje o szacunkowy koszt takiej inwestycji. W swoim wystąpieniu Magier wskazuje, że wszystkie pozostałe ulice prowadzące do świeżo wyremontowanej ul. Racławickiej (np. Głogowa, Hryniewicza, Kościuszki, Jarzębinowa) zostały niedawno odnowione i wyłożone kostką, a ul. Kalinowa jest ważną drogą dojazdową do kolejnych ulic wewnątrz osiedla, np. do Głogowej, Wiśniowej i Jarzębinowej, więc tym bardziej powinno się o nią zadbać.

Odpowiadając na interpelację burmistrz Waldemar Jakson podzielił zdanie radnego, że remont Kalinowej jest konieczny, zaznaczając, że musi to być kompleksowa przebudowa, a nie tylko drobne prace, a to wiąże się z dużymi kosztami. Burmistrz przyznaje, że faktycznie przebudowę Kalinowej powinno uwzględnić się w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale decyzję w tej sprawie musi podjąć Rada Miasta Świdnik jednocześnie ze wskazaniem zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Szacunkowy koszt kompleksowej przebudowy ul. Kalinowej wraz z nową infrastrukturą, miejscami parkingowymi i całą dokumentacją określa na ok. 922 tys. zł.

Radny Magier jest przekonany, że samorząd powinien znaleźć fundusze na realizację takiej inwestycji.

– Mam nadzieję, że jak najszybciej znajdziemy pieniądze na realizację tego zadania. Przebudowa obecnej nawierzchni ulicy, chodników, budowa miejsc parkingowych i drogi rowerowej łączącej ścieżkę przy ulicy Racławickiej z powstającym parkiem na osiedlu Brzeziny w ramach projektu „Zielony LOF” bardzo ułatwiłaby życie mieszkańcom – mówi Marcin Magier. JN