Kandydaci, przybywajcie

Do 5 maja Miejska Komisja Wyborcza czeka na zgłoszenia kandydatów do rady dzielnicy Rury. Same wybory odbędą się 4 czerwca.
O mandat radnego dzielnicowego mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, stale zamieszkujące na terenie dzielnicy Rury, których kandydaturę popiera co najmniej 25 wyborców z obwodu głosowania. Zamiar kandydowania może zgłosić osobiście sam kandydat bądź jeden z trzech pierwszych wyborców podpisanych na liście popierających go. Na zgłoszenia Miejska Komisja Wyborcza, mieszcząca się w ratuszu przy ul. Łokietka 1, czeka jeszcze tylko przez dwa dni – 4 maja (czwartek) w godz. 16.00 – 18.00 i 5 maja (piątek) w godz. 16.00 – 18.00.
O przeprowadzeniu przedterminowych wyborów do rady dzielnicy Rury zdecydował prezydent Krzysztof Żuk, który na początku tego roku rozwiązał skłóconą, zdziesiątkowaną rezygnacjami i od miesięcy nierealizującą swoich statutowych zadań radę. Wybory odbędą się 4 czerwca. Do tego czasu obowiązki pełnomocnika w dzielnicy Rury pełnić będzie Monika Kwiatkowska. (R)